Od 1 do 27 maja br. potrwają międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Defender Europe 2022 (DE22) oraz Swift Response 2022 (SR22). Odbywają się one na terenie Polski i w związku z tym wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą liczyć się z możliwością spotkania przemieszczających się kolumn wojskowych. Ponadto kierowcy mogą zobaczyć nietypowe oznakowanie, które zostało ustawione przed obiektami inżynierskimi w ciągu wybranych dróg krajowych. Oznakowanie to przeznaczone jest wyłącznie dla kierujących pojazdami wojskowymi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyjaśnia, że są to znaki wojskowej klasy obciążenia, tj. klasy MLC (Military Load Classification).

Znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia Foto: GDDKiA
Znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia

Aby do minimum ograniczyć możliwość powodowania utrudnień w ruchu, wojsko najczęściej będzie przemieszczało się nocą. GDDKiA przypomina, żeby w razie spotkania kolumny pojazdów militarnych zachować szczególną ostrożność i skupić się na jeździe, a nie np. nagrywaniu filmików lub robieniu zdjęć. Trzeba również unikać wjeżdżania pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie i pamiętać o dużej masie sprzętu wojskowego, co przekłada się na dłuższą drogę hamowania militarnych pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca także uwagę, aby nie publikować informacji i zdjęć wskazujących ruchy wojsk oraz ich lokalizację, jak też dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych lub danych dotyczących startów i lądowań wojskowych statków powietrznych.