W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy przewiduje się budowę nowych obwodnic oraz rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Co więcej, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) planuje zakup 128 nowych urządzeń do automatycznej kontroli przepisów drogowych, finansowanych z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.

Mogą działać bez prądu nawet 10 dni

Większość z tych urządzeń to nowe fotoradary, wśród których znajdą się również mobilne przyczepy. Dzięki swoim akumulatorom te urządzenia mogą pracować nawet przez 10 dni bez zasilania sieciowego, a ich mobilność pozwala na szybkie transportowanie między różnymi lokalizacjami. Zdjęcia z tych radarów są przesyłane do centrum nadzoru nad ruchem bezprzewodowo.

CANARD planuje również wprowadzenie 43 nowych odcinków z pomiarem prędkości oraz zestawów kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle w 15 lokalizacjach. Dokładne miejsca instalacji nowych urządzeń nie są jeszcze znane, ale zgodnie z informacjami od CANARD, biuro otrzymało aż 5 tys. wniosków z proponowanymi lokalizacjami.

CANARD chce zmiany prawa

Centrum chce również zmian w obecnych przepisach, które ułatwiłyby egzekwowanie kar za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary. Nowe przepisy miałyby przewidywać kary administracyjne, co ograniczyłoby najczęściej stosowane przez kierowców sposoby na uniknięcie kary, takie jak nieodbieranie listów i nieodpowiadanie na listy.