Tradycyjnie długi weekend ze świętem Bożego Ciała, czyli Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest okresem wzmożonego ruchu na drogach. Wyjazdom w tym okresie sprzyja również pogoda, a wiele osób zaplanowało na ten okres wypoczynek w różnych miejscach Polski, jak i za granicą.

Oznacza to, że na niektórych trasach może zrobić się "gęsto" od pojazdów. W związku z tym nie wszyscy będą mogli na drogi wyjechać — z powodu wprowadzonego zakazu poruszania się dla niektórych pojazdów.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Zakaz ruchu dla pojazdów o dmc powyżej 12 t

Jak informuje GDDKiA, w okresie długiego weekendu ograniczony będzie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz wydany przez GITD obowiązuje w całej Polsce w dniach - 29 maja w godzinach od 18.00 do 22.00, natomiast w dniu 30 maja w godzinach od 8.00 do 22.00. Obowiązuje na drogach publicznych na obszarze całego kraju.

Z zakazu poruszania się, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. poz. 1968), wyłączone są np. autobusy i ciężarówki przewożące niektóre towary, takie jak lekarstwa, środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa i żywe zwierzęta. Zakaz poruszania się nie dotyczy oczywiście również pojazdów używanych w akcjach ratowniczych i humanitarnych, a także pojazdów pomagających w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Zakaz nie obejmuje też pojazdów wracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub dostarczenia ładunku do odbiorcy na terytorium Polski — zwolnione z ograniczeń są pojazdy, które wjechały na terytorium Polski poza godzinami zakazu, w odległości do 50 km od granicy, oraz pojazdy oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski.

 Foto: GITD

Warto pamiętać, że ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, na drogach publicznych na obszarze całego kraju, obowiązują w następujących terminach:

od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

od godziny 18:00 do godziny 22:00 w dzień poprzedzający:

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

w okresie wakacyjnym:

w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach

 • od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
 • od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
 • od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.