Projekt, przedłożony przez Ministra Infrastruktury, powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, jako element tzw. pakietu deregulacyjnego. Przewiduje m.in., że kierujący pojazdami, posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Ułatwienia dla właścicieli samochodów

Jak wskazał podczas wtorkowego posiedzenie komisji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, projekt wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów, w tym możliwość rejestracji przez internet dla sprzedawców.

Na uwagi i propozycje strony społecznej o rozszerzenie w nowelizacji możliwości rejestracji zdalnej dla osób fizycznych, wiceminister infrastruktury odpowiedział, że wprowadzenie takiego rozwiązania na szybko mogłaby rozszczelnić system.

"Nasze propozycje w tym zakresie są przemyślane i skonsultowane, dają gwarancje sprawnego funkcjonowania systemu CEPiK i zapewniają szczelność systemu rejestracji pojazdów" - dodał.

Jak wyjaśnił, te przepisy są skonstruowane w taki sposób, żeby wprowadzać pewne ułatwienia w tym zakresie, ale z drugiej strony nie zaburzyć całego systemu rejestracji pojazdów.

Obecna na posiedzeniu komisji wiceminister cyfryzacji Wanda Buk dodała, że pełna cyfryzacja z dnia na dzień nie działa, bo może doprowadzić do "zatkania systemu". Jak zaznaczyła, system CEPiK jest na tyle skomplikowany, że zmiany umożliwiające pełną cyfryzację rejestracji pojazdów muszą być wprowadzane w przemyślany sposób i stopniowo.

Po przyjęciu przez Komisję kilku poprawek redakcyjnych i legislacyjnych, wiceminister infrastruktury nie wykluczył wniesienia, po konsultacjach z biurem legislacyjnym, jeszcze dodatkowych poprawek do projektowanej zmiany na dalszym etapie prac nad nowelizacją.

Co jeszcze się zmieni?

Kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje ponadto wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

W projekcie zaproponowano także wprowadzenie możliwości zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego. "Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu" - wskazał resort.

Proponowana zmiana przewiduje, że jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana własności, nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu.

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. "Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną" - czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy projektowanej ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Według projektodawców, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.