Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) może już przekazać wykonawcy plac budowy na odcinku, na którym powstanie ostatnia część Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Stało się to możliwe dzięki wydaniu dla tego odcinka przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W założeniu nowa trasa połączy się z już funkcjonującym fragmentem drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie — Chwaszczyno, będącym częścią Trasy Kaszubskiej.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Budowę nowej arterii, która ma zostać oddana do użytku w 2025 r., podzielono na dwa odcinki, tj. Chwaszczyno — Żukowo oraz Żukowo — Gdańsk Południe. W ramach tego drugiego powstaną trzy węzły drogowe, miejsca obsługi podróżnych (MOP), 24 wiadukty, pięć estakad oraz 12 przejść dla zwierząt.

Po zakończeniu inwestycji Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej zepnie Obwodnicę Południową Gdańska z Trasą Kaszubską, w wyniku czego powstanie zewnętrzna obwodnica względem obecnej trójmiejskiej obwodnicy. Ta ostatnia ze względu na rozwój przestrzenny i gospodarczy okolicznej aglomeracji pod względem poziomu natężenia ruchu zbliża się do maksymalnego poziomu przepustowości.

Zadaniem nowej trasy jest umożliwienie szybkiego tranzytu pojazdów na kierunku wschód — zachód bez konieczności zbliżania się do Trójmiasta. W ten sposób skróci się czas przejazdu i zwiększy komfort podróży. Ponadto odciążona zostanie obecna obwodnica, co korzystnie wpłynie na środowisko, a przede wszystkim na Trójmiejski Park Krajobrazowy.