Pierwsze prace w terenie rozpoczęły się ub. roku od wycinki drzew i krzewów, sprawdzenia śladu przyszłej trasy przez saperów i archeologów. Aktualnie kontynuowane są prace przy odhumusowaniu terenu, zagęszczaniu i stabilizacji podłoża gruntowego. Wykonywane są nasypy i wykopy na ciągu głównym przyszłej dwujezdniowej obwodnicy. Kontynuowane są roboty branżowe przy budowie, przebudowie i przełożeniach sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, gazowniczych i wodociągowych. Zaawansowanie wymienionych robót branżowych przekroczyło 60 proc. Trwa budowa dróg technologicznych w śladzie przyszłych dróg dojazdowych. Ciągami poruszać się będą pojazdy budowy. Dobiegło końca opracowywanie optymalizacji projektowych w zakresie aktualizacji wybranych rozwiązań.

Budowa obwodnicy Wąchocka Foto: GDDKiA
Budowa obwodnicy Wąchocka

Dzięki tej obwodnicy łatwiejsza będzie obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i woj. podkarpackiego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Dwupasmówka od granic miasta Skarżysko-Kamienna do Starachowic

W ramach inwestycji budowany jest odcinek dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego o długości około 11,7 km od granic miasta Skarżysko-Kamienna do Starachowic. Nowa trasa biec będzie nowym śladem, omijając Parszów po północnej stronie a Wąchock po południowej. W przyszłości obwodnica Wąchocka będzie skomunikowana z obwodnicą Starachowic, dla której prowadzone są prace przygotowawcze. Po jej wybudowaniu powstanie nowy bezpieczny ciąg drogowy o długości ponad 25 km. Obie inwestycje ujęte są w rządowym Programie budowy 100 obwodnic.