Piesi są jednymi z najbardziej narażonych uczestników ruchu. Bez ochrony, jaką zapewnia karoseria, poduszki powietrzne czy inne techniczne wyposażenie pojazdów, są szczególnie narażeni na skutki zderzeń. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak używanie elementów odblaskowych, może znacząco ograniczyć ryzyko wypadków.

(Nie)bezpieczny pieszy. Wszystko pokazało nagranie

Akcja "Bezpieczny pieszy", przeprowadzona przez bydgoską policję 8 maja 2024 roku, miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Podczas działań, funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych, ale także kontrolowali samych pieszych.

Policyjny dron, wykorzystany podczas akcji, umożliwił obserwację ruchu w rejonie ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego w Bydgoszczy.

Podczas całodniowych działań, bydgoscy policjanci ujawnili 92 wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych oraz 68 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Dwa przypadki zakończyły się mandatami karnymi dla pieszych, natomiast 66 osób otrzymało pouczenia. Wśród kierowców, 68 osób zostało ukaranych mandatami, 21 otrzymało pouczenia, a 3 sprawy skierowano do sądu.

Nie patrzą, gdzie wyprzedzają i nie patrzą gdzie chodzą

Najczęściej popełniane wykroczenia przez kierowców to przede wszystkim wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym, oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Z kolei piesi i rowerzyści najczęściej łamali zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle, przebiegania przez jezdnię, wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd oraz przejeżdżania na rowerze przez przejście dla pieszych.

W związku z powyższym policja apeluje do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.