Obwodnica Smolajn, leżących między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim, ma niespełna 2 kilometry, kosztowała 26 mln zł, budowano ją rok. To pierwsza inwestycja w kraju, która powstała w ramach rządowego programu budowy 100 autostrad.

Obwodnica Smolajn Foto: GDDKiA
Obwodnica Smolajn

"Obwodnice wyciągają ruch poza miasto, ale jednocześnie czynią to miasto, powiat, gminę bardziej atrakcyjną. To jest nasza mapa postępu (...) Budowa dróg to mapa postępu, bo widzimy wyraźnie, jak w ślad za nowymi drogami przychodzą do gmin i powiatów nowi przedsiębiorcy, biznes. (...) Inwestycje to sianie ziarna pod przyszły wzrost gospodarczy" – mówił obecny również na otwarciu drogi premier Mateusz Morawiecki.

Minister Andrzej Adamczyk poinformował, że wszystkie obwodnice objęte rządowym programem budowy 100 obwodnic są w realizacji, choć zastrzegł, że "każda na różnym etapie zaawansowania". Dodawał, że inwestycje te realizowane są w całym kraju — po kilka w każdym z województw. Adamczyk zapewniał, że "do końca tej dekady sto obwodnic będzie faktem". Wskazał, że 15 obwodnic już jest w realizacji, a pozostałe są przygotowywane zgodnie z wymogami prawa. "Tam, gdzie inwestycje drogowe do niedawna były marzeniem, dziś są faktem" - podkreślał minister infrastruktury.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo

Odnosząc się do innych inwestycji drogowych w regionie, minister Adamczyk zapewnił, że rząd jest zdeterminowany, by zbudować drogę krajową nr 16 przez Mrągowo i Orzysz do Ełku. Trasę tę — obecnie wąską i krętą — określił jako "drogę życia regionu". Ponieważ trasa ta ma przebiegać przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur sprzeciwiają się jej ekolodzy i organizacje chroniące krajobraz kulturowy Mazur. Obecnie przebieg tej trasy przez Mazury czeka na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W ramach rządowego programu budowy 100 autostrad w woj. warmińsko-mazurskim mają powstać także obwodnice Pisza, Szczytna, Gąsek oraz Olsztyna wraz z obwodnicą Dywit (tzw. północna nitka).