Choć ta wiedza wydaje się mało przydatna, w pewnych sytuacjach okazuje się kluczowa. Mowa o tym, kto odpowiada za daną kategorię dróg publicznych w Polsce. Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy zgłosić jakąś uwagę w stosunku do danego odcinka lub próbujemy uzyskać odszkodowanie za zniszczenie pojazdu spowodowane uszkodzeniem jezdni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przypomina, że cała sieć dróg publicznych w Polsce liczy ponad 420 tys. km i dzieli się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.

Sieć dróg krajowych (stan na 1 lipca 2022) Foto: GDDKiA
Sieć dróg krajowych (stan na 1 lipca 2022)

To, do jakiej kategorii zaliczana jest dana droga, reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z jej zapisami zarządcą dróg krajowych — w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad — jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne.

Odcinki autostrad koncesyjnych Foto: GDDKiA
Odcinki autostrad koncesyjnych

GDDKiA precyzuje, że wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu. Za wszystkie drogi publiczne, także krajowe — z wyjątkiem autostrad (A) i dróg ekspresowych (S) — leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Kolejnym wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy.

Warto wiedzieć, że to zarządca drogi odpowiada nie tylko za budowanie nowych tras, lecz także za utrzymanie już istniejących. Dotyczy to również całej infrastruktury drogowej, m.in. chodników, sygnalizacji świetlnej, obiektów inżynierskich oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak słupki, separatory ruchu czy zapory drogowe.