Ubezpieczyciel już od kilku lat pracuje nad rozwojem procesu taryfikacji (wycena ubezpieczenia), by oferować składki za polisę dopasowane do każdego klienta. Integracja z centralnym rejestrem CEPiK to kolejny krok, który w znaczący sposób upraszcza i przyspiesza proces wyceny oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Dostęp do bazy CEPiK jest obecnie wykorzystywany w systemie sprzedażowym Warty, która jako pierwsza na rynku udostępniła to rozwiązanie swoim agentom. Działa ono także w procesie sprzedaży on-line.

Ubezpieczenie z CEPiK - wystarczy PESEL i numer rejestracyjny

"Obecnie, dzięki integracji z CEPiK, wystarczy wprowadzenie do naszego systemu numeru PESEL właściciela pojazdu oraz numeru rejestracyjnego, a formularz wypełni się automatycznie. Takie rozwiązanie istotnie skraca cały proces zarówno z punktu widzenia klienta, jak również agenta – ich zadaniem jest obecnie jedynie sprawdzenie czy wszystkie informacje zgadzają się ze stanem faktycznym" - powiedział Jarosław Niemirowski, wiceprezes Warty odpowiedzialny za majątkowe ubezpieczenia dla klienta indywidualnego.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Głównym zadaniem centralnej ewidencji jest zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli. Cele te realizuje się poprzez ograniczenie i eliminacje kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie).

"Proces integracji naszego systemu z centralnym rejestrem CEPiK został zrealizowany niezwykle sprawnie we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. To za pośrednictwem tej instytucji dane z CEPiK są udostępniane zakładom ubezpieczeń (...) W efekcie tych wszystkich działań zdejmujemy z naszych klientów i agentów potrzebę wpisywania wielu danych, niezbędnych do dokładnego wyliczenia składki za ubezpieczenie. To kolejny, zrealizowany projekt w Warcie, który znacząco przyspiesza i automatyzuje obsługę klientów, poczynając od wyceny polisy aż po likwidację szkód" - dodał Hubert Mordka, wiceprezes Warty odpowiedzialny za systemy IT.