Informacja pojawiła się w odpowiedzi na zapytanie mieszkańca jednego z gliwickich osiedli. Prosi on o umieszczenie na jednej z ulic progów spowalniających, gdyż przejeżdżający tamtędy kierowcy w niebezpieczny sposób przekraczają prędkość. Warto jednak pamiętać, że policja nie jest podmiotem odpowiedzialnym za infrastrukturę drogi, jak i jej oznakowanie.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Za drogę odpowiada jej właściciel

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za drogę, jej oznakowanie czy stawianie spowalniaczy jest odpowiedzialny wyłącznie jej zarządca, określony przez odpowiednią ustawę.

  • Drogi krajowe i autostrady — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  • Drogi wojewódzkie — zarząd danego województwa.
  • Drogi powiatowe — zarząd danego powiatu.
  • Drogi gminne — wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
  • Drogi osiedlowe i prywatne — zarządy danych spółdzielni lub podmioty prywatne.

W przypadku zauważenia potrzeby umieszczenia progu zwalniającego to właśnie do tych podmiotów trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Policja przypomina również, że każdy taki wniosek musi zostać przez zarządcę rozpatrzony niezależnie, czy jest on złożony przez pojedynczą osobę, czy zrzeszenie obywateli. Aby mieć pewność, że wniosek składamy do odpowiedniego urzędu, warto upewnić się, czyją własnością jest dana droga. O tym dowiedzieć można się w Zarządzie Dróg Miejskich.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Wraz z komunikatem gliwicka policja przypomina o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to zdalne narzędzie, które umożliwia informowanie policji o miejscach, w których mogą występować zagrożenia, co umożliwia odpowiednie dostosowanie liczby kontroli danego rejonu. Po otwarciu aplikacji możliwe jest wybranie kategorii zgłoszenia oraz zaznaczenia miejsca na mapie. Dodatkowo aplikacja umożliwia dodanie daty i opisu zagrożenia. Znaleźć możecie ją pod tym linkiem.