Więcej ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców odnotowano tylko w Bułgarii i Rumunii. W tych państwach w 2019 r. zginęło 89 i 96 osób na milion. W Polsce ten przelicznik wynosi 77/mln. Średnia unijna to 51 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, a w najbezpieczniejszych państwach ginie prawie cztery razy mniej osób niż u nas! Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji (22 ofiary na milion mieszkańców) i Irlandii (29/mln).

„Wyeliminowanie wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnymi obrażeniami na europejskich drogach do 2050 r. – oto nasz cel. Chcemy, aby do 2030 r. na drogach ginęło o 50 proc. mniej ludzi i aby o 50 proc. mniej odnosiło poważne obrażenia. Wiemy, że to możliwe. Liczba śmiertelnych wypadków drogowych w UE udało się już znacznie ograniczyć, ale w ostatnich latach ten postęp wyhamował. Ponadto dysproporcje między poszczególnymi państwami nadal są ogromne. Nasz cel można osiągnąć tylko dzięki połączeniu właściwych przepisów prawnych, odpowiedniego finansowania, norm dla pojazdów i infrastruktury, cyfryzacji oraz wymiany najlepszych praktyk” - podsumowała komisarz ds. transportu, Adina Vălean.

Europa ma najbezpieczniejsze drogi na świecie. Zgodnie z danymi wstępnymi w 2019 r. w wypadkach drogowych zginęło 22,8 tys. osób. To o 2 pp. mniej niż w 2018 r. i aż o 23 pp. mniej niż w 2010.

Komisja Europejska szacuje, że na każdą osobę, która ginie w wypadku drogowym, przypada kolejnych pięć z poważnymi obrażeniami, które powodują trwałą zmianę sposobu życia (w 2019 r. było ok. 120 tys. takich osób). Według danych Komisji zewnętrzne koszty wypadków drogowych wynoszą ok. 280 mld euro, czyli ok. 2 proc. unijnego PKB.

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców (dane wstępne za 2019 r.)

- 2010 2018 2019 zmiana w latach 2010–2019
Austria 66 46 46 -26%
Belgia 77 53 56 -24%
Bułgaria 105 87 89 -19%
Chorwacja 99 77 73 -30%
Cypr 73 57 59 -13%
Czechy 77 62 58 -23%
Dania 46 30 35 -20%
Estonia 59 51 39 -34%
Finlandia 51 43 37 -24%
Francja 64 49 48 -19%
Grecja 113 65 65 -45%
Hiszpania 53 39 36 -31%
Holandia 32 35 34 9%
Irlandia 47 29 29 -33%
Litwa 95 62 66 -38%
Luksemburg 64 60 36 -31%
Łotwa 103 78 69 -39%
Malta 31 38 32 23%
Niemcy 45 40 37 -16%
Polska 103 76 77 -26%
Portugalia 80 66 61 -33%
Rumunia 117 96 96 -22%
Słowacja 65 48 51 -25%
Słowenia 67 44 49 -25%
Szwecja 28 32 22 -17%
Węgry 74 65 62 -19%
Włochy 70 55 55 -20%
UE 67 52 51 -23%
Wielka Brytania 30 28 28 -3%
Szwajcaria 42 27 22 -43%
Norwegia 43 20 20 -48%
Islandia 25 52 17 -25%