• W 2025 r. GDDKiA przeprowadzi pomiary ruchu na drogach krajowych
  • Pozwolą one na określenie parametrów ruchu
  • Pomiary będą przeprowadzane automatycznie, półautomatycznie lub za pomocą kamer wideo

Choć kierowcy mogą być tym zdziwieni, to prawdopodobnie już nie raz zostali zmierzeni przez GDDKiA i mogą nawet o tym nie wiedzieć. Niedługo znów dojdzie do pomiarów, na co drogowcy już się szykują.

Generalne Pomiary Ruchu (GPR) stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym. Pozwalają na określenie najważniejszych parametrów ruchu drogowego dla każdego odcinka sieci dróg krajowych, takich jak Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR), struktura rodzajowa ruchu czy wielkość ruchu w poszczególnych okresach doby.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Wyniki GPR są wykorzystywane m.in. do celów planistyczno-projektowych dotyczących sieci transportowej kraju, zarządzania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz ekonomicznych oraz tych związanych z ochroną środowiska.

2400 odcinków będzie mierzonych

Na potrzeby każdego GPR cała sieć dróg krajowych dzielona jest na jednorodne ruchowo odcinki pomiarowe, dzięki czemu możliwe jest poznanie charakterystyk ruchu dotyczących każdego odcinka. W GPR 2025 sieć dróg krajowych zostanie podzielona na ok. 2400 odcinków pomiarowych zakwalifikowanych do danego typu odcinka w zależności m.in. do wielkości natężenia ruchu czy metody pomiarowej.

Metodyka realizacji GPR zakłada zliczanie wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój odcinka pomiarowego i przypisywanie ich do wymaganych kategorii. Pomiary realizowane są w sposób automatyczny, półautomatyczny lub z wykorzystaniem kamer wideo.

Droga S8 Foto: GDDKiA
Droga S8

Pomiary nie we wszystkie dni tygodnia. Dlaczego?

W przypadku dwóch pierwszych metod do określenia parametrów ruchu drogowego będą wykorzystywane dane z całego roku. Źródłami danych w pomiarach automatycznych i półautomatycznych będą m.in. dane ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu i innych systemów pomiaru ruchu GDDKiA, systemu poboru opłat e-TOLL czy systemów poboru opłat operatorów autostrad koncesyjnych.

Natomiast w przypadku technologii wideo, pomiary będą przeprowadzane w ciągu całego roku, w kilka specjalnie wybranych dniach pomiarowych, a na podstawie zebranych w ten sposób danych obliczone zostaną średnie wielkości całoroczne. Co istotne, pomiary wideo przeprowadzane są tylko w dni takie jak wtorek, środa, czwartek i niedziela. Inne dni tygodnia, m.in. piątek czy poniedziałek, cechują się zbyt wysoką zmiennością w ciągu roku, z tego względu pomiar w takim dniu obarczony byłby zbyt dużą losowością.

Uśrednione wielkości ruchu w pozostałe dni tygodnia określane są na podstawie wskaźników wyznaczonych z pomiarów ciągłych, automatycznych.

Pomiary są prowadzone już od 1965 r.

Generalne pomiary ruchu w Polsce są realizowane w okresach 5-letnich już od 1965 r., a ich wyniki są zgodne z wymaganiami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Od roku 2000 przeprowadzane są równolegle na drogach krajowych i wojewódzkich, zgodnie z metodą określaną przez GDDKiA.

Co istotne, żadne tablice rejestracyjne nie zostaną zarejestrowane. GDDKiA nie wymaga rejestrowania nagrań o wysokiej jakości – istotna jest przede wszystkim możliwość jednoznacznego rozpoznania sylwetek wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy. W procesie analizy nagrań z pomiarów wideo dopuszczalne będzie wykorzystanie systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Droga ekspresowa S12 - obwodnica Puław Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S12 - obwodnica Puław

Przygotowania już trwają

Mimo że pomiary rozpoczną się w 2025 r., to postępowania przetargowe zostały już ogłoszone. Dotyczą one wyboru tzw. podmiotu opracowującego wyniki pomiaru, czyli wykonawcy odpowiedzialnego m.in.: za cały proces zebrania wyników pomiarów od wykonawców pomiaru w terenie, przygotowanie narzędzi informatycznych wspomagających ich realizację, analizę wyników we współpracy z GDDKiA oraz opracowanie materiałów opisowych.

Pierwsze podstawowe zestawienia wyników powinny być dostępne w II kw. 2026 r. Natomiast ostateczne podsumowanie, obejmujące też ewentualne pomiary uzupełniające w roku 2026, jest planowane na III lub IV kw. 2026 r.