• W ramach Programu budowy 100 obwodnic, który ma zostać zrealizowany w latach 2020-2030, gotowe są już dwie inwestycje, 13 kolejnych jest w realizacji
 • Aktualnie trwają postępowania przetargowe dla trzech obwodnic, pozostałe 82 obwodnice są na etapie przygotowań
 • Większość obwodnic budowanych w ramach PB100 będzie prowadziła drogami jednojezdniowymi
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Blisko dwa km ma obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51, która jest pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Pierwsi kierowcy pojechali nią w połowie sierpnia br. Oprócz rozbudowy drogi w istniejącym oraz budowy częściowo w nowym śladzie inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wybudował m.in. dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki i zatoki autobusowe.

Stosunkowo niedawno, bo od 29 października br., kierowcy mogą już korzystać również w obwodnicy Brzezia. Druga ze 100 inwestycji, które mają powstać w ramach rządowego programu, ma długość 8,5 km i pozwala ominąć miejscowość Brzezie od południowego zachodu, wyprowadzając tranzyt z centrum miejscowości.

Program budowy 100 obwodnic Foto: GDDKiA
Program budowy 100 obwodnic

Program budowy 100 obwodnic: 13 inwestycji w realizacji

W realizacji jest 13 obwodnic, których łączna długość wynosi 105,3 km. Są to obwodnice:

 • Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie),
 • Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15,
 • Gostynia w ciągu DK12,
 • Grzymiszewa w ciągu DK72,
 • Strykowa w ciągu DK32,
 • Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie),
 • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie),
 • Gryfina w ciągu DK31,
 • Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie),
 • Lipska w ciągu DK79,
 • Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie),
 • Suchowoli i Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie).

Jak przekazała GDDKiA, obecnie trwają postępowania przetargowe dla trzech inwestycji o łącznej długości 21,9 km. Generalna dyrekcja ogłosiła przetargi na projekt i budowę obwodnic Gorajca w ciągu DK74 (woj. lubelskie), Gąsek w ciągu DK65 (woj. warmińsko-mazurskie) i Dzwoli wraz z rozbudową DK74 (woj. lubelskie).

Program budowy 100 obwodnic — postęp prac Foto: GDDKiA
Program budowy 100 obwodnic — postęp prac

Program budowy 100 obwodnic: 82 w przygotowaniu

W przypadku pozostałych obwodnic, których łączna długość wyniesie 743 km, aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze. Na tym etapie, jak informuje GDDKiA, ustalany jest korytarz drogi, prowadzone są analizy, gdzie i dlaczego będzie budowana nowa droga, lub też gdzie, ze względu na negatywny wpływ, np. na środowisko naturalne, nie można budować drogi.

Wszystkie obwodnice budowane w ramach programu PB100, będą drogami głównymi z ruchem przyspieszonym. Zazwyczaj będą to trasy o przekroju jednojezdniowym. Wyjątek mają stanowić inwestycje przebiegające w terenie zurbanizowanym, gdzie na etapie prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu. Tam powstaną drogi dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).