Przejmie ona ruch po wyłączeniu z ruchu północnej jezdni ul Radzikowskiego, co nastąpi 22 marca.

15 marca rozpoczynają się prace związane z 1. etapem robót, które potrwają do 22 maja. W tym czasie utrzymana zostanie przejezdność ronda, stąd objazdy wprowadzone zostaną przed drugim etapem prac.

Podczas realizacji I etapu robót zapewniona zostanie możliwość przejazdu dwoma pasami ruchu - na linii Conrada - Radzikowskiego oraz jednym na linii Armii Krajowej - Jasnogórska (po obecnych i tymczasowych jezdniach). Zatem ruch będzie odbywał się następująco:

- na ciągu ulic Radzikowskiego - Conrada dla ruchu kołowego będą dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku,

- na ul. Conrada wyłączony zostanie pas do skrętu w prawo w ul. Jasnogórską (skręt w prawo będzie się odbywał z pasa do ruchu na wprost),

- wjazd na rondo od ul. Jasnogórskiej będzie odbywał się dwoma pasami,

- wyjazd z ronda na ul. Jasnogórską na dwa pasy ruchu następnie zwężenie do jednego pasa i za zakresem prac ponownie do dwóch pasów ruchu,

- dla ruchu kołowego na ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda o wiaduktu kolejowego będzie do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku, z rozszerzeniem do dwóch pasów przed wjazdem na rondo.

Rondo Ofiar Katynia - wizualizacja Foto: Onet
Rondo Ofiar Katynia - wizualizacja

Umowa na przebudowę Ronda Ofiar Katynia została podpisana 4 marca. Ma ona poprawić warunki ruchu dla istniejącego układu drogowego poprzez przebudowę obecnego jednopoziomowego skrzyżowania w trójpoziomowy węzeł komunikacyjny. Relacja Radzikowskiego - Conrada poprowadzona zostanie estakadę, relacja Armii Krajowej - Jasnogórska tunelem. Na poziomie terenu pozostanie rondo co zwiększy ponad trzykrotnie przepustowość tego węzła drogowego.

Skrzyżowanie zajmie powierzchnię 117 072 m2. Ulice dobiegające do ronda zostaną przebudowane na odcinkach: 480m - Armii Krajowej, 630m - Radzikowskiego, 670 - Conrada, 350 - Jasnogórska. Szerokość jezdni głównych - 7m, na wlotach do skrzyżowania z wyspą centralną 3-4 pasy o szerokości 3,5m każdy. Jezdnia tarczy skrzyżowania będzie składała się z 3 pasów o szerokości 3,5m każdy oraz chodników o szerokości 2m i ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 - 2m.

Koszt przebudowy wyniesie ok 121 mln zł.