• Mowa o odcinkach dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku
  • Z oddanej już drogi prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki - Suwałki
  • Cała Via Baltica ma mieć 311 km, w realizacji jest blisko 169 km
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Pierwszy odcinek Śniadowo - Łomża Południe

Te 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni będzie udostępnione już 13 lipca. W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

Dalej Stawiski - Szczuczyn

Kolejny odcinek połączy obwodnice Stawisk i Szczuczyna. To 18 km dwujezdniowej trasy, na blisko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudowano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano na niej węzeł Grabowo.

Z końcem lipca Kolno - Stawiski

Z odcinkiem Kolno-Stawiski kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie prawie 44 km trasy ekspresowej od węzła Kolno, na północ od Łomży, do końca obwodnicy Szczuczyna. Węzeł Kolno połączy trasę S61 z istniejącym przebiegiem DK61 i DK63. Powstał nowy odcinek DK63 o długości ponad 2,2 km, przebudowano też fragment drogi powiatowej nr 1903B na długości ponad 1,1 km.

Łomża Południe - Łomża Zachód jeszcze w tym roku

Cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, będzie gotowa jesienią. W ramach tej inwestycji powstaje również 9 km nowego przebiegu drogi krajowej nr 63. Połączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa.

Podborze - Śniadowo i Łomża - Kolno

Pierwszy fragment to połączenie drogi ekspresowej S8 z S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8 i przebudową ok. 3 km tej trasy. W drugiej połowie 2021 r. będą mogły rozpocząć się prace budowlane na tym odcinku. Zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2023 r. Drugi odcinek jest pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno stanowiący obwodnicę Łomży o długości 12,9 km z nowym mostem na Narwi.

Szczuczyn - Ełk Południe

Via Baltica na końcu obwodnicy Szczuczyna odbija od obecnej DK61 na północ w kierunku Ełku. Na budowie pierwszego z trzech odcinków, ponad 23 km Szczuczyn - Ełk Południe położono już połowę długości nawierzchni betonowej. Powstaną dwa węzły: Guty na połączeniu z DK61 oraz Ełk Południe na skrzyżowaniu z DK65 oraz MOP Niekrasy po obu stronach drogi. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to drugi kwartał 2022 r.

Ełk Południe - Wysokie

Wykonawca jest w końcowej fazie wymian gruntu. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2022 r.

Wysokie - Raczki

Trzeci z odcinków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ma ponad 21 km długości. Trwa układanie nawierzchni betonowej i prowadzenie prac wykończeniowych po ułożeniu nawierzchni. Na obiektach mostowych wykonane są już wszystkie ustroje nośne. Zaawansowanie robót wynosi ok. 75 proc., a przewidywany termin oddania trasy głównej do użytkowania to IV kwartał 2021 r.

Suwałki - Budzisko

Ostatni, przygraniczny odcinek S61 ma długość ponad 24 km. Wykonywane są wykopy i nasypy, a na niektórych fragmentach trasy położono już pierwsze warstwy nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód.