• Kaucja będzie doliczana do ceny nowo zakupionego oleju na wzór opłaty depozytowej dotyczącej zużytych akumulatorów
 • Jeśli olej kupimy i od razu wymienimy podczas wizyty w warsztacie to opłata depozytowa nie będzie naliczana
 • Otwartą kwestią pozostają zasady rozliczania za zużyty olej i sprawdzania zwracanych smarów

Za nowy olej do samochodu zapłacimy więcej. Sprzedawca będzie bowiem zobowiązany doliczyć dodatkową kaucję, czyli tzw. opłatę depozytową. Otrzymamy ją z powrotem pod warunkiem, że w stosownym czasie zwrócimy przepracowany olej (może zatem okazać się, że typowe dolewanie oleju silnikowego stanie się droższe niż do tej pory). Według rządowych zapowiedzi nowe rozwiązanie wzorowane będzie na wzór opłaty depozytowej dotyczącej zużytych akumulatorów.

Proponowane zasady to nic innego jak kolejna próba ograniczenia zjawiska spalania zużytego oleju silnikowego (wykorzystywany jest bowiem do celów opałowych). Według rządowych szacunków rocznie spala się nawet 100 tys. ton olejów, by zyskać tanie ogrzewanie w domach. Pośrednio tym samym przyznano, że obecnie obowiązujące przepisy o regeneracji i utylizacji są wciąż niewystarczające. Oczywiście ochrona środowiska to niejedyny powód zmian.

W raporcie „Gospodarka olejami zużytymi – propozycje zmian do ustawy” stwierdzono - „Według obecnych, wysoce nieprecyzyjnych, danych o wielkości rynku smarów oraz wielkości zbiórki i sposobu zagospodarowania olejów odpadowych w Polsce, szara strefa na tych rynkach szacowana jest na kilkaset milionów złotych strat budżetowych z tytułu wszystkich należności publicznoprawnych w skali roku”.

W depeszy PAP zaś czytamy - „Nielegalne używanie olejów odpadowych jako olejów opałowych – niezależnie od szkód dla środowiska i zdrowia ludzi – przekłada się także na wymierne straty podatkowe m.in. z tytułu nieodprowadzonej akcyzy. Projekt ustawy w tej sprawie czeka teraz na zgłoszenie do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów - mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

Proponowane zasady tzw. pakietu smarowego

 • Kaucja będzie doliczana do ceny nowo zakupionego oleju na wzór opłaty depozytowej dotyczącej zużytych akumulatorów
 • Zwrot kaucji nastąpi w czasie nie dłuższym niż 90 dni od zakupu, gdy nabywca zwróci przepracowany smar i przedstawi kwit depozytowy
 • Zwrot opłaty depozytowej można uzyskać nie tylko w miejscu zakupu nowego oleju, ale także w innym punkcie, w którym oddamy stary olej
 • System poboru i zwrotu opłaty depozytowej obejmie warsztaty oraz wszystkich sprzedawców smarów (czyli np. zwykłe sklepy motoryzacyjne, sprzedawcy internetowi)
 • Kaucja nie będzie pobierana tylko wtedy, gdy podczas zakupu zwrócimy odpowiednią ilość zużytego oleju
 • W przypadku zakupu oleju przez internet sprzedawca będzie musiał wskazać najbliższe miejsce (względem adresu dostawy), gdzie można dokonać zwrotu przepracowanego oleju
 • Jednolity wzór dokumentu potwierdzającego zwrot oleju i kaucji ustanowi Ministerstwo Finansów
 • Nadzór nad rozliczaniem opłat depozytowych będą prowadzić właściwe miejscowo urzędy skarbowe
 • Powstanie powszechny system zbiórki olejów odpadowych

Wicepremier Jadwiga Emilewicz w raporcie „Gospodarka olejami zużytymi – propozycje zmian do ustawy” wyjaśnia także - „konieczne jest także stawienie czoła działaniom ewidentnie łamiącym obowiązujące przepisy i przeciwdziałać tzw. szarej strefie, w której działania nieuczciwych podmiotów prowadzą do emisji substancji szkodliwych. Jednym z takich obszarów jest spalanie przepracowanych olejów silnikowych w kotłach i piecach, które nie są przystosowane do tego rodzaju paliwa. Dym z takich emitorów jest wyjątkowo toksyczny dla zdrowia ludzi, a skala zjawiska jest wedle dostępnych danych znaczna”.