• Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Domaradz — Krosno trafił do wojewody podkarpackiego. To kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy
  • Nowy fragment drogi S19 będzie miał dwie jezdnie i będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej
  • W ciągu trasy głównej powstanie kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych, kierowcy zyskają również parę miejsca obsługi podróżnych (MOP)

Szlak Via Carpatia jest kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości i będzie prowadziła odcinkami dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegającymi przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 uzależniona od decyzji wojewody

Teraz do wojewody podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Domaradz — Krosno. To kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy, bo m.in. umożliwia określenie granic terenu przeznaczonego do budowy drogi i oznacza możliwość rozpoczęcia przez wykonawcę prac w terenie po wcześniejszym przekazaniu mu placu budowy.

Nowy fragment drogi S19 będzie miał 12,5 km długości. Po zakończeniu budowy kierowcy będą mogli korzystać z dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej z jezdni. Wyzwaniem dla wykonawcy, ale dodaną wartością dla kierowców, jest to, że odcinek drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne.

Fragment S19 na wysokości dachu 10-piętrowego budynku

"W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ponad 1200, o łącznym metrażu ok. 15 000 mb. i głębokości od 1,2 do 42 m. Wykonano również ok. 525 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2250 mb. i głębokości od 0,6 do 18,25 m" — informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

GDDKiA zwraca uwagę na fakt, że przewyższenie terenu w obrębie całego budowanego odcinka wynosi aż 150 m. W związku z tym w ciągu trasy głównej powstanie m.in. siedem estakad, osiem mostów i osiem wiaduktów drogowych. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. W efekcie fragment S19 Domaradz — Krosno stanie się jednym z najatrakcyjniejszych widokowo odcinków dróg w Polsce.

Oprócz obiektów inżynieryjnych wykonawca inwestycji, Mostostal Warszawa, wybuduje w miejscowości Zagórze również dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). Początkowo znajdą się tam wyłącznie miejsca parkingowe, toalety i przestrzenie do odpoczynku. W przyszłości wyłonieni dzierżawcy tego terenu będą mogli rozbudować MOP-y o stacje paliw i obiekty gastronomiczne.

Niemal 40 miesięcy na zaprojektowanie i budowę

Drogowcy przewidują, że wykonawca inwestycji będzie mógł wejść na plac budowy w połowie 2024 r. Zgodnie z umową prace projektowe i roboty budowlane mają zostać ukończone w ciągu 39 miesięcy. Do tego czasu, w przypadku prac budowlanych, nie wlicza się okresów zimowych, które wyznaczono od 1 grudnia do 31 marca.

W woj. podkarpackim droga S19 będąca częścią szlaku Via Carpatia docelowo będzie miała długość ok. 169 km. Jak na razie kierowcy mogą korzystać z 81,8 km trasy na odcinku Lasy Janowskie — Rzeszów Południe. W realizacji jest 72,9 km tej drogi (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, na etapie uzyskiwania ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka), a w przygotowaniu 11,6 km (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).