Tyska fabryka PSA poinformowała, że w najbliższych tygodniach stopniowo uruchomi produkcję silników benzynowych. W zakładzie wdrożono już nowe zasady bezpieczeństwa i przeprowadzono audyt potwierdzający ich skuteczność.

„W czasie przestoju fabryki wdrażaliśmy wzmocniony protokół ochrony zdrowia, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami społecznymi oraz personelem medycznym. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, potwierdzonemu audytem, który odbył się 10 maja, możemy spokojnie i w sposób bezpieczny wznowić produkcję silnika PureTech w dniu 18 maja” – powiedział Janusz Puzoń, dyrektor fabryki jednostek napędowych Groupe PSA w Tychach.

Nowe zasady pracy zostały już ustalone z organizacjami związkowymi. W zakładach będą teraz obowiązywać nowe środki ostrożności: obowiązkowa kontrola temperatury ciała i prowadzenie przez pracowników samoobserwacji, obowiązek noszenia okularów ochronnych i masek ochronnych w fabryce, zapewnionych przez pracodawcę, zachowanie odległości między osobami na terenie fabryki, w tym w strefach odpoczynku, palarniach wzmocnione odpowiednimi oznaczeniami, zasada otwartych drzwi (z wyjątkiem drzwi przeciwpożarowych), aby uniknąć kontaktu z powierzchniami częstego kontaktu, regularne serwisy odkażające narzędzi i powierzchni roboczych, kwarantanna dla części dostarczonych spoza fabryki oraz rozsunięcie czasowe zmian produkcyjnych, aby uniknąć mijania się dużych grup osób.