Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środków z umów zawartych w systemie viaTOLL. "Dyspozycję zwrotu środków pozostałych w wygaszonym systemie viaTOLL można złożyć do 30 września 2022 r." — napisano w komunikacie. Zaznaczono, że termin ten wynika z art. 12 ustawy z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zaznaczono, że w przypadku braku wniosku, po 30 września 2022 r. wszystkie środki pozostałe na kontach w systemie viaTOLL oraz kaucje za urządzenia zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Zgodnie z informacją MF, aby odzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda umowy viaTOLL na konto bankowe należy: przesłać podpisany formularz reklamacyjny (plik PDF; 360 KB) oraz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy na adres kontakt@etoll.gov.pl (na jednym formularzu możesz dopisać dowolną liczbę urządzeń); przesłać podpisany formularz (plik PDF; 532 KB) reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy; złożyć dyspozycję zwrotu salda lub kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta w zakładce "Komunikaty" i dołączyć zdjęcia urządzeń pokładowych.

Wskazano, że w celu przeksięgowania środków z konta viaTOLL na konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL (trzeba już posiadać konto w e-TOLL) trzeba przesłać na adres kontakt@etoll.gov.pl podpisany formularz (plik PDF; 360 KB) przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL i dołączyć zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy.

Można też złożyć wypełniony formularz bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz (plik PDF; 360 KB) przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL.

Zaznaczono, że w MOK e-TOLL nie można zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji.

Więcej informacji na stronie https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll/

autor: Ewa Wesołowska