Droga S17 w okolicy Tomaszowa Lubelskiego już w docelowym układzie

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma 9,6 km długości i od ok. dwóch lat była drogą jednojezdniową. Budowa trasy zaczęła się wiosną 2019 r., a pierwsi kierowcy skorzystali z niej w listopadzie 2021 r. Już w trakcie powstawania obwodnicy planowana była również realizacja dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Fragment drogi ekspresowej S17 zyskał docelowy układ Foto: GDDKiA
Fragment drogi ekspresowej S17 zyskał docelowy układ

Plany budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 spowodowały, że podjęto decyzję o rozbudowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o drugą jezdnię na odcinku o długości ok. 5,4 km. Prace miały zostać zrealizowane w latach 2025-2026, ale w efekcie podpisania aneksu z obecnym wykonawcą udało się zrealizować docelowy, dwujezdniowy układ już teraz.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Droga ekspresowa S17 ułatwi dojazd z Zamościa do Hrebennego

W ramach inwestycji wybudowane zostały dwa węzły drogowe, tj. Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17. Ponadto powstało m.in. 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt, a także drogi do obsługi ruchu lokalnego.

"Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego" — informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najbliższy realizacji jest odcinek Zamość Wschód — Zamość Południe, bo wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego fragmentu trafił już do wojewody lubelskiego.