Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakładce dotyczącej aktualnych prac legislacyjnych, pojawił się plan i zarys prac nad przepisami dotyczącymi „jazdy na suwak”. Wiadomo już, że nowelizacja ma być stworzona i przyjęta przez Radę Ministrów do końca września tego roku. Osobą odpowiedzialną za stworzenie projektu jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Aktualne przepisy obowiązują w niemalże niezmienionej formie od 1998 r. Według nich, kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

W tym przypadku, ustąpienie pierwszeństwa oznacza powstrzymanie się od zmiany pasa, jeżeli mogłoby to zmusić innego kierującego pojazdem do zmiany pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości.

Dziś przepisy nic nie mówią o sytuacji, w której na drodze są zwężenia wymuszone robotami drogowymi lub konstrukcją jezdni, czy terenu. Do tej pory w takich miejscach zwykle pojawiały się znaki, które jedynie „zalecały” stosowanie się do zasady jazdy na tzw. suwak, czyli wpuszczania na przemian na pas, który ma dalszą kontynuację, aut jadących pasem, który się kończy.

Nowe przepisy mają tę regułę zamienić w obowiązkowe zasady ruchu. Według ekspertów, doprecyzowanie tych zapisów może zmniejszyć długość zatorów nawet o połowę, zmniejszyć agresję na drodze i ograniczyć liczbę kolizji w takich miejscach.