W wypadkach z udziałem autokarów, do czerwca tego roku zginęło 15 osób, a 400 zostało rannych.

W całym zeszłym roku doszło do 390 wypadków spowodowanych przez kierowców komunikacji publicznej i 160 przez inne autobusy. Zginęło w nich 33 osoby, a 843 zostały ranne. Tylko w okresie zeszłorocznych wakacji policjanci nie dopuścili do dalszego ruchu 692 autobusów z 10 242 skontrolowanych. W wielu pojazdach stwierdzono wady zagrażające życiu i bezpieczeństwu podróżnych.

Policjanci przypominają, że zawsze można poprosić o sprawdzenie autobusu, zanim ten wyruszy w trasę. Wystarczy zadzwonić do komisariatu.

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek - droga - pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie.

W 2006 roku większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie.

TV Moto Vision - zobacz najnowszy odcinek!

Należy także pamiętać, że do kolizji prowadzi nie tylko nieuwaga kierowcy lub zły stan techniczny pojazdu. Znaczącym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo na naszych drogach jest fatalny stan dróg.

Według danych pochodzących z Komendy Głównej Policji w czasie przeglądu ponad 160 rys. kilometrów dróg w Polsce natrafiono na blisko 85 tys. nieprawidłowości.

Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości w zakresie uszkodzeń nawierzchni jezdni należy zaliczyć: uszkodzoną nawierzchnię jezdni (ubytki, wyrwy, koleiny). Jeśli chodzi o oznakowanie pionowe i poziome to najczęstszymi przypadkami jest brak lub uszkodzenie znaków drogowych wskazujących pierwszeństwo przejazdu, nieprawidłowe oznakowanie skrzyżowań i uszkodzone oznakowania przejścia dla pieszych.

Stan nawierzchni przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu i komfort podróżowania. W wielu przypadkach niewłaściwy stan nawierzchni drogi jest przyczyną uszkodzenia pojazdu lub wypadku.

Niezbędne jest zatem dobre zdiagnozowanie nadzorowanej sieci drogowej, nie tylko w zakresie nawierzchni dróg, ale także w aspekcie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Należy również wprowadzić częstsze kontrole autokarów i zaostrzyć przepisy dotyczące szkoleń kierowców.

TV Moto Vision - zobacz najnowszy odcinek!