Uwagę inspektorów patrolujących drogi w Białymstoku zwróciła ciężarówka przewożąca węgiel w workach na niezabezpieczonych paletach. Kierowca zorientowawszy się, że jest obserwowany, próbował uciekać. Podczas wykonywania gwałtownego manewru skrętu zgubił część ładunku. Ucieczka się nie udała, inspektorzy skontrolowali pojazd i stwierdzili wiele nieprawidłowości.

Ciężarówka nie miała aktualnej rejestracji – zamontowane na niej tablice pochodziły od innego samochodu. Kierowca nie włożył karty do tachografu, dodatkowo jego działanie zakłócał magnesem. Tachograf nie miał aktualnego badania okresowego. Kierowca nie mógł wylegitymować się dokumentami, wymaganymi w transporcie drogowym.

Karę poniosą zarówno kierowca, jak i właściciel pojazdu oraz osoba zarządzająca flotą w firmie. Ciężarówkę usunięto z drogi na koszt właściciela. Kierowca dostał pięć mandatów w łącznej wysokości 3300 zł. W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego właścicielowi grozi kara 12 tys. zł, a zarządzającemu transportem w firmie – 700 zł.

Dodatkowo ITD zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ingerencji w działanie drogomierza, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.