Wypowiedzenie umowy weszło w życie 1 czerwca 2022 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi umowami wzajemne honorowanie certyfikatów Zielonych Kart wystawionych zarówno przez PBUK, jak i Biura Białoruskie i Rosyjskie, wygasły 31 maja 2022 r. o godz. 23:59.

Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK, tak mówi o wypowiedzeniu umowy:

Analogiczne umowy wypowiedziały wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie.

System Zielonej Karty

Zielona Karta, to popularna nazwa dla międzynarodowego certyfikatu ubezpieczeniowego, wystawianego dla posiadacza pojazdu mechanicznego. Świadczy on o tym, że osoba taka jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym, obowiązującym w kraju, gdzie posiadacz Zielonej Karty przebywa, a który należy do Systemu Zielonej Karty.

W praktyce oznacza to, że podróżując po krajach, które uczestniczą w systemie (poza krajami Unii Europejskiej, gdzie nie potrzebujemy żadnego dodatkowego ubezpieczenia OC) nie potrzebujemy dodatkowego ubezpieczenia — wystarczy nasze ubezpieczenie OC oraz certyfikat, czyli właśnie Zielona Karta (której blankiet nomen omem, aktualnie jest biały, aby można go było wydrukować samemu po przysłaniu go na adres e-mail).

Wypowiedzenie umowy z krajem, który wcześniej uczestniczył w systemie, oznacza, że przekraczając jego granicę, trzeba będzie wykupić dodatkowe (do naszego OC) ubezpieczenie — polisę zagraniczną.