28 marca przed godz. 17:00 siedząca za kierownicą Fiata Stilo 35-latka zlekceważyła znak świetlny na przejeździe kolejowym. Pomimo zamykających się rogatek wjechała na przejazd kolejowy. Do tego, aby uniknąć zderzenia z pociągiem, na wstecznym uderzyła w zamkniętą zaporę, uszkadzając ją. Policjantom, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, tłumaczyła, że nie zauważyła sygnału świetlnego i opuszczanych zapór, ponieważ oślepiło ją słońce. Policjanci ukarali 35-latkę mandatem karnym w wysokości 3 tys. zł. Na jej konto trafiło także 6 pkt karnych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Policja przypomina przy okazji podstawowe zasad bezpiecznego przejeżdżania przez przejazd kolejowy.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, zachować szczególną ostrożność.
  • Przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
  • Prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
  • W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.
  • Wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
  • Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.
  • Omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.