• 1 listopada br. ma wejść w życie nowe rozporządzenie dotyczące badań technicznych pojazdów, ale diagności wciąż nie wiedzą, czy tak się stanie
  • Część zmian będzie miała jedynie kosmetyczny charakter, a niektóre elementy będą badane "o ile jest to możliwe"
  • Diagności zauważają pozytywne zmiany w rozporządzeniu, ale równocześnie wskazują na niektóre kuriozalne zapisy
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Diagności w SKP sprawdzą obecność przycisku systemu eCall

Najpowszechniej wymienianą zmianą jest rozszerzenie listy elementów podlegających kontroli o obowiązkowy od 1 kwietnia 2018 r. system eCall. Jego zadaniem jest automatyczne wzywanie pomocy w razie wypadku. W krytycznych sytuacjach pasażerowie mogą sami wezwać pomoc, naciskając znajdujący się w aucie przycisk z napisem SOS i symbolem słuchawki.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Problem w tym, że aby sprawdzić działanie systemu, diagności musieliby mieć odpowiednie urządzenia do tego celu, a także mieć dostęp do niezbędnych danych, które pozwalałyby sprawdzać ewentualne usterki systemu eCall. Kłopot w tym, że na razie nie wiadomo, jak ma wyglądać nowe urządzenie, a z kolei dostęp do danych oznacza konieczność korzystania z oprogramowania przeznaczonego do obsługi konkretnych marek. SKP takiego nie mają.

W związku z tym rozporządzenie nakłada na diagnostów obowiązek sprawdzenia systemu eCall, ale tylko wtedy, "o ile jest to możliwe". A ponieważ takich możliwości nie ma, to kontrola będzie odbywała się na zasadzie sprawdzenia obecności przycisku.

Skuteczna kontrola stanu amortyzatorów i oświetlenia LED

Istotną zmianą z punktu widzenia SKP, jak powiedział nam diagnosta z jednej z podwarszawskich stacji, ma być dodanie do badania technicznego obowiązkowej oceny stanu amortyzatorów. Dotychczas diagności mogli takie badanie przeprowadzać i przeprowadzali je, gdy zachodziło podejrzenie nadmiernego zużycia tych elementów. Teraz ma to być jeden z obowiązkowych punktów kontroli.

Na plus diagności oceniają również doprecyzowanie maksymalnej liczby uszkodzonych diod LED w reflektorach, które dają podstawę do niezaliczenia przeglądu. Dotychczas kierowcy nawet przy jednej świecącej diodzie twierdzili, że mają oświetlenie. Wchodzące od 1 listopada 2022 r. przepisy jasno wskazują, że przegląd można zaliczyć tylko, gdy nie świeci maksymalnie jedna trzecia liczby diod w reflektorze. Powyżej tej wartości usterka traktowana jest jako poważna i wymaga usunięcia.

Jedną z wielu zmian, które zaczną obowiązywać od listopada br., jest również ujednolicenie nazewnictwa stosowanego przez poszczególne SKP w ramach państw Unii Europejskiej. Polskie usterki drobne (UD) pozostaną usterkami drobnymi, ale już usterki istotne (UI) będą określane mianem usterek poważnych, a usterki stwarzające zagrożenie (USZ) staną się usterkami niebezpiecznymi.

Pytany przez nas diagnosta wskazał przy okazji na niektóre kuriozalne zapisy rozporządzenia. Pracownik SKP odniósł się do wytycznych dotyczących oceny usterek, zgodnie z którymi przykładowo wyciek z przekładni kierowniczej traktowany jest jako usterka drobna, a dopiero tworzenie się kropel zakwalifikowano jako usterkę poważną.

Bałagan z wprowadzeniem przepisów — SKP nie wiedzą, czy wejdą w życie

Co ciekawe w rozmowie z jednym z diagnostów z Warszawy dowiedzieliśmy się, że w związku z nowym rozporządzeniem znowu mamy bałagan i SKP same nie wiedzą, czy przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

Co prawda w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach opublikowanym 10 października br. wpisano, że wchodzi ono w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, ale zdaniem diagnosty miały pojawić się w tej kwestii zmiany.

Diagnosta twierdzi, że wszystko będzie wiadomo 2 listopada br. Zapytaliśmy o tę kwestię rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury i opublikujemy odpowiedź, jak tylko uzyskamy informację z resortu.

Ten chaos potwierdził również inny pracownik SKP, który stwierdził, że resort zawsze informował o wprowadzanych zmianach. Co do tych, które mają działać od listopada 2022 r., na razie brak jakichkolwiek informacji.

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury

"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 października 2022 r.

Zmiany w zasadach przeprowadzania badań technicznych pojazdów, dotyczące m.in. obowiązku sprawdzania działania systemu powiadamiania o wypadkach drogowych eCall w przypadku pojazdów wyprodukowanych po 31 marca 2018 r., wejdą w życie 1 listopada 2022 roku".