Ustawa o elektromobilności, której nowelizacja wchodzi w życie 24 grudnia, zmienia nieco zasady obowiązujące na naszych drogach. Pozwala ona np. na wyznaczanie stref czystego transportu, a nawet wykluczenie z nich niektórych pojazdów.

Zmienia ona również zasady dla kierowców posiadających uprawnienia kategorii B. Do 24 grudnia mogli oni prowadzić samochody o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t. Od tej daty w ramach kat. B prowadzić można jednak pojazd o DMC wynoszącej 4250 kg. Są jednak dwa warunki, które trzeba spełnić.

Dalsza część materiału pod materiałem wideo:

Po pierwsze samochód, który ma zwiększoną DMC ponad 3,5 t, a maksymalnie właśnie 4250 kg, musi być zasilany paliwem alternatywnym, czyli wg ustawy z napędem elektrycznym, wodorowym, a także CNG, LNG oraz LPG, oraz kierowca posiada odpowiednie uprawnienia, czyli prawo jazdy kat. B od co najmniej dwóch lat.

Nowelizacja mówi bowiem wyraźnie: "Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat".

Ładowanie formularza...