Podróż w czasie i przestrzeni - porównanie vanów z lat 50. XX w.

Auto Świat
Vany nie są wcale wynalazkami z lat 70. czy 80. Nasi czterej kandydaci przewozili Europejczyków już w latach 50., gdy zniszczony Stary Kontynent podnosił się z powojennych gruzów. Któremu wychodziło to najlepiej?

Katalog Samochodów Auto Świat