Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w ubiegłym roku zawarto w Polsce ok. 36,5 mln ubezpieczeń komunikacyjnych. W skład podstawowych ubezpieczeń wchodzą obowiązkowe OC i dobrowolne autocasco (AC). Istnieje również możliwość rozbudowania swojego ubezpieczenia. Można skorzystać np. z bardzo popularnego assistance, jak i chociażby ze wsparcia w powrocie do zdrowia po wypadku.

Ubezpieczenia OC i AC

Ile polis komunikacyjnych zawarto w naszym kraju w 2020 r.? Było to niemal 29 mln obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz prawie 7,5 mln ubezpieczeń AC. Za sprawą OC ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansowe konsekwencje wypadku spowodowanego przez swojego klienta. Innymi słowy: wypłaca poszkodowanym w kolizji lub wypadku osobom pieniądze za zniszczone mienie i uszczerbek na zdrowiu. Natomiast AC umożliwia właścicielowi uzyskanie odszkodowania po kradzieży pojazdu i w przypadku zniszczeń, które w swoim aucie spowoduje sam lub na które nie miał wpływu (np. powstałych wskutek wandalizmu lub złej pogody – gradobicia czy wichury).

Właściciel samochodu zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia OC. Jak wynika z danych Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa, jedynie 25 proc. kierowców zadowala się obowiązkową polisą. Pozostali nabywają przynajmniej jedno rozszerzenie lub kupują OC razem z AC. Oba te ubezpieczenia można rozbudowywać.

Zobacz też: Najlepsze ubezpieczenia samochodowe 2021 - ranking PIBJA

Najpopularniejsze dodatki do ubezpieczeń OC i AC

Do najpopularniejszych dodatków możemy zaliczyć NNW oraz assistance. Są to kolejno: odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wypadku drogowym oraz natychmiastowa pomoc w razie nieprzewidzianych problemów związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta.

OC i AC można rozszerzać także na inne sposoby, o których wielu kierowców nie wie lub nie pamięta. Poniżej konkretne przykłady.

Ochrona zniżki "na ratunek" rodzicom

Kierowcy otrzymują od ubezpieczycieli zniżki za bezszkodową jazdę. Jeśli właściciel pojazdu zgłosi szkodę z AC lub spowoduje wypadek, a poszkodowany uruchomi proces likwidacji szkód z OC, negatywnie wpłynie to na wysokość składki przy odnowieniu polisy. Nie stanie się tak, jeśli kierowca korzysta z ochrony zniżki – dzięki niej przy wznowieniu polisy w tej samej firmie ubezpieczyciel obliczy kolejną składkę, nie uwzględniając przy tym szkody w historii jazdy.

Dodatek ten przydaje się szczególnie w przypadku osób udostępniających swój samochód innym (np. dzieciom). Dokonując zakupu ochrony, należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel odrębnie traktuje zdarzenia w OC i AC – szkoda w jednym ubezpieczeniu nie powinna wpływać na historię drugiego.

Zobacz też: Nie jeździsz, bo auto jest wrakiem albo je remontujesz?

Po wypadku przyda się ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie tego rodzaju zapewnia kierującemu pojazdem i jego pasażerom pomoc medyczną po wypadku drogowym. Ochrona polega m.in. na dostępie do konsultacji lekarskich bez skierowania, terapii psychologicznej, różnego rodzaju zabiegów oraz niezbędnych w procesie dochodzenia do zdrowia badań. Oprócz tego w ramach polisy można pokryć koszty rehabilitacji oraz korzystać z assistance medycznego (m.in. wizyt domowych pielęgniarki czy wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego).

OC i AC można rozszerzyć także o ochronę prawną

Tego typu dodatek do ubezpieczenia przydaje się po wypadku, zatrzymaniu prawa jazdy czy wykroczeniu drogowym. Kierowca może liczyć m.in. na telefoniczne porady prawne, przygotowanie pisemnych opinii, pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata za reprezentację w sprawie, a także dostęp do wzorów dokumentów (np. umów, pism procesowych czy pełnomocnictw).

Możesz ubezpieczyć także szyby i opony

Ubezpieczenie szyb zapewnia ewentualny zakup i wymianę lub naprawę zniszczonej szyby (czołowej, tylnej lub bocznej). Ubezpieczenie opon przydaje się z kolei w przypadku uszkodzenia kół, opon czy dętek w samochodzie. Jest to rodzaj ubezpieczenia assistance, polegającego na organizacji i pokryciu kosztów natychmiastowej pomocy (np. po złapaniu "gumy").

Ubezpieczenie oklejenia pojazdu dostępne z polisą AC

Ubezpieczyciel może pokryć koszty wytworzenia i montażu na pojeździe materiałów reklamowych, jeśli oklejenie ulegnie zniszczeniu. Rozszerzenie to dostępne jest z polisą AC, z którego mogą skorzystać kierowcy samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Podane przykłady pokazują jasno, że charakter ubezpieczeń komunikacyjnych może być bardzo urozmaicony. Wymienione dodatki stanowią jedynie część rozszerzeń, jakie znaleźć możemy obecnie na rynku.