Sygnalizator podstawowy

Świecące się czerwone światło oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Takie samo znaczenie ma żółty sygnał. W tym przypadku wjazd za sygnalizator dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy zatrzymanie auta przed nim wiązałoby się z gwałtownym hamowaniem. Zielone światło oznacza zgodę na wjazd za znak S-1, jeśli nie utrudnimy tym ruchu np. pieszym.

Światła kierunkowe

Skręt na skrzyżowaniach z sygnalizatorem S-3 można uznać za najbezpieczniejszy. Nadawany sygnał dotyczy kierowców jadących w kierunku wskazanym przez strzałkę (strzałki). Jeśli strzałka skierowana jest wyłącznie w lewo, to zabronione jest zawracanie, bowiem wtedy zawracający pojazd może znaleźć się na kursie kolizyjnym z innym autem, np. skręcającym w prawą stronę z jezdni poprzecznej. Wykonanie tego manewru dopuszcza się tylko wtedy, gdy oprócz strzałki w lewo na sygnalizatorze znajduje się także  druga, skierowana w dół.

Z warunkowym zezwoleniem

Jeżeli świeci się czerwone światło, ale jednocześnie jest zapalona także zielona strzałka, to kierowcy mogą warunkowo jechać w kierunku wskazanym przez strzałkę (najczęściej w prawo, rzadziej w lewo). Przed wjechaniem za sygnalizator trzeba koniecznie zatrzymać pojazd. Sygnał nadawany za pomocą strzałki skierowanej w lewo pozwala na zawracanie, chyba że przed skrzyżowaniem został ustawiony znak „Zakaz zawracania”.