Zawory EGR - co się w nich psuje?

Auto Świat
Dzięki układowi recyrkulacji spalin część gazów wydechowych trafia z powrotem do silnika, co z kolei powoduje m.in. obniżenie emisji tlenków azotu. Problem w tym, że EGR – m.in. ze względu na trudne warunki pracy – lubi sprawiać kłopoty.

Katalog Samochodów Auto Świat