Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od p. Teresy Jakutowicz, dyrektor Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury, nie ucieszy tych, którzy chcieliby sprowadzić używane na Wyspach auto. Otóż zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" pojazd musi być tak zbudowany, aby "kierowca miał zapewnione dostateczne pole widzenia". W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury znajduje się zaś zapis określający wprost, że kierownica nie powinna się znajdować po prawej stronie. Z powyższych przepisów wynika ogólny zakaz dopuszczania do ruchu aut z kierownicą po prawej stronie, jako nieodpowiadających obowiązującym warunkom technicznym. Wyjątki dla zamiatarek, dyplomatów i zabytków Jak informuje ministerstwo, w oparciu o art. 67 ust. 1 "Prawa o ruchu drogowym" ("Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy") wydawane są decyzje pozwalające na poruszanie się po polskich drogach pojazdem z kierownicą po prawej stronie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów specjalnych (np. zamiatarek) oraz samochodów rejestrowanych przez placówki dyplomatyczne. Ponadto zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych przepisy tegoż rozporządzenia nie stosują się do pojazdów zabytkowych. "Zabytek" z Wysp wolno więc zarejestrować, ale musi on najpierw trafić na listę ruchomych dóbr kultury, prowadzoną przez konserwatora zabytków. Wcześniej powinien uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy (wpisanego na listę urzędu konserwatorskiego). Największe szanse mają auta starsze niż 25 lat i nieprodukowane od co najmniej 15 lat. Nieco młodsze mogą być pojazdy mające szczególną historię (np. samochody sławnych ludzi). "Przekładka" nie jest łatwa ani tania Auta współczesne trzeba przed rejestracją w Polsce przebudować. Niestety, "przekładka" rzadko ogranicza się do przeniesienia kolumny kierownicy i wspornika pedałów oraz wymiany deski rozdzielczej, mechanizmu wycieraczek i lamp. Często wiązki elektryczne taniej zastąpić nowymi niż przerabiać, konieczne są też prace przy układzie hamulcowym, systemie grzewczo-wentylacyjnym itd. W rezultacie jedyny rozsądny sposób postępowania to znalezienie wykonawcy "przekładki" i precyzyjne określenie jej kosztów przed sprowadzeniem pojazdu do Polski.Nie zaliczy przeglądu Zapis zawarty w § 9. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dn. 31.12.2002 r. jest jasny: "Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu."Michał Jałoszyński,diagnosta, Automark SA