Nowe rozporządzenie wprowadza szereg wymagań, zaleceń, wzorców i standardów, które mają dać projektantom więcej swobody w wyborze rozwiązań technicznych podczas projektowania dróg. Dodatkowo wprowadza nowe zasady dotyczące m.in. przechodzenia przed drogi dla rowerów, czy poruszania się urządzeniem transportu osobistego po drodze dla pieszych.

Przechodzenie przez drogę dla rowerów

W świetle nowych przepisów przy przekraczaniu drogi dla rowerów pieszych obowiązują takie same zasady, jak przy przekraczaniu jezdni lub torowiska tramwajowego. Oznacza to, że piesi mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przechodzenia przez drogę i korzystania z przejścia dla pieszych. W przypadku jego braku pieszy może skorzystać z przejścia sugerowanego lub przejść poza nim, jeśli odległość do przejścia dla pieszych jest większa niż 100 m. Warto przypomnieć, że sam znak poziomy P-10, czyli tzw. zebra, nie wyznacza przejścia dla pieszych. Zgodnie z prawem przejście dla pieszych musi być wyznaczone przez znak pionowy D-6, a przejście sugerowane jest nieoznakowane.

Według rozporządzenia pieszy wkraczający na przejście dla pieszych na drodze dla rowerów jest traktowany tak samo, jak wkraczający na jezdnie. Oznacza to, że za wejście na drogę dla rowerów niezgodnie z przepisami, pieszy otrzyma mandat w wysokości 50 zł. Zabronione jest także używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia na przejście. Jest to ważna zmiana, gdyż wcześniej nie było to uregulowane i wprowadzało wiele konfliktów pomiędzy pieszymi a użytkownikami transportu osobistego.