Mini Cooper SD Clubman: angielski indywidualista

Auto Świat
Nowy diesel zmienił Clubmana w szybkiego malucha dla dynamicznie usposo-bionych kierowców, a pakiet Hampton – kosztowną zabawkę dla najbogatszych

Katalog Samochodów Auto Świat