Od 1 czerwca piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami (z wyłączeniem tramwajów) już w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie jak wcześniej dopiero na przejściu. Nie zwalania to ich jednak z obowiązku upewnienia się, czy wchodząc na przejście nie spowodują zagrożenia.

Taka właśnie sytuacja miała miejsce w Gliwicach, na skrzyżowaniu ulic Skowrońskiego i Leśnej. Na przejście dla pieszych, bezpośrednio przed jadące auto weszła 18-latka. Została przez niego potrącona.

Miejski monitoring wykazał, że kobieta nie upewniła się, czy może bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Wtargnęła przed znajdujący się ok. 15 m od przejścia samochód, nadjeżdżający z lewej strony. Nie dała szansy kierującej pojazdem na uniknięcie potrącenia. Na szczęście w jego wyniku piesza nie doznała poważnych obrażeń, a skończyło się jedynie na potłuczeniach. Za swoje wykroczenie została zaś ukarana mandatem karnym.

Wchodząc na przejście dla pieszych warto pamiętać, że kierujący pojazdami mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa, co jednak nie zwalnia przed upewnieniem się, że wchodząc na nie nie stworzy się zagrożenia oraz, że nawet na suchej nawierzchni z prędkości 50 km/h, a więc obowiązującej na terenie zabudowanym, samochód potrzebuje ok. 15-20 m na zatrzymanie się (wraz z reakcją kierowcy na pojawiające się zagrożenie). W złych warunkach atmosferycznych oraz wraz ze zwiększaniem prędkości droga hamowania jeszcze się zwiększa.