Punktowa wymiana nawierzchni na autostradzie A4 planowana jest na odcinku 21 km jezdni autostrady, od granicy województw do okolic węzła Gliwice Ostropa. Na czas wykonywania pac kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden z dwóch pasów ruchu, gdzie wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h. GDDKiA informuje, że prace powinny zakończyć się do 12 maja.

Wymiana całej szerokości nawierzchni autostrady A4 obejmie zaś odcinek o długości prawie 4,5 km w okolicy węzła Gliwice Ostropa. W ramach tego remontu zostaną wyremontowane dwie łącznice wspomnianego węzła, zjazdowa i wyjazdowa jezdni w kierunku na Katowice. GDDKiA zamierza wymienić tam górną, ścieralną warstwę. Warstwa środkowa, wiążąca, wymieniona będzie na całej długości pasa prawego i lokalnie lewego. Z kolei najniżej położona warstwa, podbudowa, wymieniana będzie lokalnie na prawym pasie.

Na tym odcinku A4 zmieniona zostanie organizacja ruchu na obu jezdniach autostrady, na odcinku o długości ponad 6 km.

Schemat organizacji ruchu na czas remontu A4 Foto: GDDKiA
Schemat organizacji ruchu na czas remontu A4

W pierwszej kolejności na jezdni w kierunku Wrocławia, za węzłem Gliwice Bojków, GDDKiA wyłączy z ruchu lewy pas. Zostanie tam zamontowana separacja kierunków ruchu, który prowadzony będzie dwukierunkowo — dwoma pasami na Wrocław i jednym pasem na Katowice.

Remont jezdni na Katowice powinien rozpocząć się 15 maja. Pierwszy etap objąć ma wymianę nawierzchni na pasie prawym, podczas gdy kierowcy będą korzystać z lewego. Po zakończeniu tego etapu ruch zostanie przeniesiony na wyremontowany pas, a prace remontowe prowadzone będą na drugim pasie.

GDDKiA zapewnia, że w czasie remontu kierowcy będą dysponowali dwoma pasami w każdym kierunku. Obowiązywać będzie tam ograniczenie prędkości. Na większości remontowanego odcinka będzie to 80 km/h, a w miejscach newralgicznych 60 km/h.

Rozpoczęcie robót remontowych powinno nastąpić 15 maja i potrwać do 30 lipca. Remont jezdni na Katowice powinien rozpocząć się 15 maja.

Zakres remontu węzła Gliwice Ostropa Foto: GDDKiA
Zakres remontu węzła Gliwice Ostropa

GDDKiA informuje także, że na czas remontu łącznic wjazdowych i zjazdowych na Katowice węzła Gliwice Ostropa wprowadzony zostanie objazd poprzez węzły Kleszczów i Gliwice Sośnica.