• Badania MPU, potocznie zwane "Idiotentest", mają na celu sprawdzenie, czy kierowca, który dopuścił się jazdy pod wpływem alkoholu będzie zdolny do prowadzenia pojazdu po odbyciu kary
  • Do testów podchodzi rocznie około 90 tys. kierowców, z czego prawie 40 proc. kończy je z wynikiem negatywnym
  • W części psychologicznej badań najważniejsze jest, aby kierowca szczerze pokazał, że jest świadom swoich czynów oraz będzie się w stanie kontrolować następnym razem

Badania zwane Medizinisch-Psychologische Untersuchung (badanie medyczno-psychologiczne), w skrócie MPU, są znane niemieckim kierowcom także pod nazwą "Idiotentest", a podejście do nich wiążę się ze sporym kosztem, który waha się między 350, a 1000 euro. Test wycelowany jest szczególnie w kierowców, którzy kilkakrotnie przyłapani zostali na jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie są to jednak wszystkie przypadki. Do "Idiotentest" muszą podejść także osoby, które przekroczyły granicę 8 punktów karnych oraz takie, które dopuściły się przestępstwa w ruchu drogowym lub kilku poważnych naruszeń.

Badanie to ma na celu sprawdzenie, czy popełniający wykroczenie mogą zachować swoje uprawnienia do kierowania pojazdami po odbyciu kary lub jej części. Jak podaje serwis t-online.de, każdego roku do badań podchodzi około 90 tys. kierujących, a oblewa go prawie 40 proc. z nich.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Badania MPU — z czego się składają?

MPU składa się w sumie z trzech etapów, które rozstrzygnąć mają, czy kierowca może dalej prowadzić pojazd mechaniczny. Są to:

  • badanie lekarskie;
  • test reakcji;
  • wywiad psychologiczny.

Całość trwa w sumie 45 minut, z czego najdłuższa jest rozmowa z psychologiem. Jak radzą eksperci, najważniejsza jest szczerość i okazanie skruchy, a pytania mogą być podchwytliwe. Nie ma ogólnej puli pytań, jakie może zadać ekspert, a podejście jest indywidualne. Wszystko to ma na celu zrozumienie i poznanie motywów, jakimi kierował się popełniający wykroczenie oraz czy zostały wprowadzone zmiany w jego postępowaniu.

Egzamin MPU w Niemczech Foto: Shutterstock/gwolters
Egzamin MPU w Niemczech

Badania MPU — pytania na teście psychologicznym

W trakcie badań MPU ostatnim etapem, jaki pomyślnie musli przejść uczestnik, jest wywiad z psychologiem. Ma on na celu ustalenie, czy ukarany kierowca rozumie powagę swojego wykroczenia, czy jest on w stanie kontrolować siebie w przyszłości, czy jego sytuacja życiowa może dalej wpływać na potencjalne ponowne złamanie przepisów i co najważniejsze, czy poważnie podchodzi do testu i rzeczywiście czuje skruchę. Z tego powodu rozmowa ma charakter indywidualny, a pytania często są formułowane na podstawie zachowania i wypowiedzi uczestnika.

Pytania na teście psychologicznym możemy podzielić na dwa typy: ogólne i dotyczące zachowania i zmiany.

Te pierwsze nie muszą być podchwytliwe i mają na celu lepsze poznanie zdającego. Psycholog może wtedy pytać o samopoczucie uczestnika lub też emocje związane z odbywanymi badaniami. Mogą także paść pytania na temat środków transportu, jakimi poruszał się uczestnik przez ostatni czas.

Pytania dotyczące zmiany i zachowania mają na celu wykonanie na uczestniku analizy behawioralnej i zrozumienia przyczyn jego zachowań. Psycholog może zapytać zdającego, aby sam opisał i przeanalizował swoje zachowanie podczas popełniania wykroczenia, czy też wyjaśnił, jak zmieniło się jego podejście od tamtego czasu. Ekspert ma za zadanie także upewnić się, że kierowca odpowiada szczerze i przeszedł rzeczywistą zmianę. Wśród pytań pojawić się mogą także takie, które dotyczą podejścia zdającego do alkoholu oraz emocji, jakie towarzyszyły ewentualnej abstynencji.

Wyniki badania otrzymuję się maksymalnie 10 dni po ich odbyciu. W przypadku pomyślnego przejścia można odzyskać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ocena negatywna zmusza do ponownego podejścia i uiszczenia opłaty za test.