• Inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali sklepy mniejsze oraz wielkopowierzchniowe, hurtownie i salony sprzedaży części samochodowych
 • Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły linki holownicze oraz akumulatory samochodowe
 • Ze sprzedaży wycofano m.in. partię akumulatorów oraz klocki i tarcze hamulcowe
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Ponad 170 sklepów, salonów i hurtowni w całym kraju - do tylu placówek trafili na początku 2021 r. r. (pierwszy i drugi kwartał) kontrolerzy Inspekcji Handlowej. Wszystko w ramach dość dużej kontroli rynku części samochodowych zleconych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczególnie interesowano się akumulatorami, linkami holowniczymi, oponami i innymi podzespołami samochodowymi (m.in. żarówki, lusterka, klocki hamulcowe, reflektory, światła LED).

Nie obyło się bez pism do gwarantów, pouczeń, żądań porządkowo-organizacyjnych, wniosków do sądu czy wystąpień pokontrolnych kierowanych do przedsiębiorców. Okazało się, że doszło także do wycofania produktów ze sprzedaży. Daleko jednak do wniosku, że z rynkiem części do samochodów w Polsce jest źle.

Wśród 93 skontrolowanych partii linek holowniczych zastrzeżenia wzbudziło 15,1 proc. W przypadku 178 zbadanych akumulatorów kwestionowano 12,4 proc. z nich. Niewiele uwag dotyczyło 135 sprawdzonych części samochodowych - zaledwie 6 proc. W przypadku opon (przebadano 235 produktów) nie zgłoszono żadnych negatywnych wniosków podkreślając, że wszystkie miały odpowiednie etykiety.

Przeczytaj także: Na jakich stacjach lepiej nie tankować? Wyniki kontroli UOKiK

Linki holownicze za krótkie, skorodowane i źle skonstruowane

Najwięcej negatywnych not zabrały linki holownicze. Okazało się, że z 93 zestawów zakwestionowano 14 partii produktów. W 7 stwierdzono poważne wady "stwarzające zagrożenie dla użytkowników". Doszukano się m.in. śladów korozji na zaczepach i blokadach, zbyt krótkiej długości (względem deklarowanej przez producenta), nieprawidłowości konstrukcyjnych a nawet koloru niezgodnego z typem. W 7 partiach linek uzyskano negatywne wyniki podczas testów laboratoryjnych (niezgodność z wymogami technicznymi).

Linki holownicze zakwestionowane w badaniach laboratoryjnych:

 • Harmin GMP-TSF50: nieczytelna nazwa producenta, brak instrukcji, brak chorągiewki, brak opakowania, niewystarczająca długość;
 • Cardos No.AA2022: brak wymaganego oznakowania, niewystarczająca długość, niezgodny kolor, niedostateczna wytrzymałość;
 • Intertec EAN5903346075044: brak oznaczenia bezpośrednio na produkcie (dane tylko na opakowaniu);
 • Carmotion art. No.58980: niewystarczająca długość, niedostateczna wytrzymałość;
 • Godmar 1450 art.28001: brak nazwy dostawcy, niezgodne oznaczenie;
 • MG-Car art.42179: niedostateczna wytrzymałość;
 • Tow rope 4m: brak wymaganego oznakowania, niezgodny kolor, niewystarczająca długość, niedostateczna wytrzymałość.

W przypadku akumulatorów kontrole prowadzono w 48 firmach (42 sklepy i 6 hurtowni), w których sprawdzono łącznie 178 partii akumulatorów. Nieprawidłowości doszukano się u 11 przedsiębiorców i zakwestionowano 22 partie baterii. Pocieszające jest, że główne zarzuty dotyczyły nieprawidłowego oznakowania, błędów w gwarancjach (m.in. Hertz Batterien oraz produkty z firm Autokompleks i Baterie Przemysłowe) oraz informacji o punktach zbierania zużytych produktów (m.in. Jenox, Jula oraz Clarios). Niemniej już zastrzeżenia, co do oznakowania wystarczyły, by wydać decyzję o wstrzymaniu dystrybucji akumulatorów w Polsce (przeciwko Jula Poland wydano decyzję na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach).

Klocki hamulcowe na cenzurowanym

Niewiele, bo zaledwie 6 proc., komponentów samochodowych zakwestionowano podczas inspekcji u 39 przedsiębiorców. Spośród 135 partii zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 8. Inspektorzy wskazali na rozbieżności w świadectwie homologacji, braki w oznakowaniu (m.in. data produkcji, liczby zamiennych elementów, dane o producencie). Tyle jednak wystarczyło, aby wszystkie wyroby wycofać z obrotu lub wstrzymać sprzedaż do czasu usunięcia wskazanych błędów.

Części samochodowe, wobec których zgłoszono zastrzeżenia:

 • klocki hamulcowe Tomex: błędny numer homologacji, wycofanie ze sprzedaży;
 • klocki hamulcowe Oyodo: brak daty produkcji, błędne oznakowanie, wycofanie ze sprzedaży;
 • klocki hamulcowe Daco: braki w oznakowaniu;
 • klocki hamulcowe MS: braki w oznakowaniu;
 • tarcza hamulcowa Profi Power: brak nazwy producenta lub znaku towarowego, wycofanie ze sprzedaży;
 • szczęki hamulcowe Bosch: braki w oznakowaniu;
 • szczęki hamulcowe S 85 514. AD 301: rozbieżności w oznakowaniu i homologacji;
 • szczęki hamulcowe Profi Power: rozbieżności w oznakowaniu i homologacji.