Przez 17 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło o 340 proc., zmieniła się stawka VAT z 22 na 23 proc., a inflacja wzrosła o przeszło 40 proc. Bardzo zwiększyły się także koszty prowadzenia działalności. Widzą to przedsiębiorcy, którzy prowadzą Stacje Kontroli Pojazdów. Jednocześnie od 17 lat stawka za przegląd techniczny nie wzrosła. To w niedługim czasie może spowodować bankructwa i zamykanie SKP. Diagności chcą tego uniknąć, dlatego już zapowiedzieli, że 18 listopada będą protestować w Warszawie.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów od dawna podejmuje działania na rzecz waloryzacji i urealnienia wysokości opłat za badania techniczne. Nie jest to łatwe, ponieważ podwyższenie stawek nie jest decyzją merytoryczną tylko polityczną.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących systemu badań technicznych od października 2020 r. Mają one zacząć działać od początku 2022 r. Wtedy resort będzie mógł przyjrzeć się stawkom za przegląd.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów chciałaby, aby stawka za badanie techniczne wynosiła 184,50 zł. Teraz za taką usługę płaci się 98 zł oraz 1 zł opłaty ewidencyjnej.

Ładowanie formularza...