Wraz z nowym rokiem drakońskie podwyżki kar dotyczyć będą nie tylko kierowców pojazdów mechanicznych. Według nowelizacji, której zapisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r., spektakularnie wysokie kary przewidziano także dla... rowerzystów, a to za sprawą zmian wprowadzonych w art. 94 Kodeksu wykroczeń.

Od stycznia pojawił się w nim nowy paragraf "1a" o następującym brzmieniu: "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych".

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

1500 zł dla rowerzystów – co to oznacza w praktyce?

W tym przypadku chodzi o młodzież niepełnoletnią, która i dziś w teorii powinna mieć kartę rowerową, do tego, żeby poruszać się rowerami po drogach publicznych. Nowa kara nie będzie groziła osobom pełnoletnim, bo zgodnie z prawem im wystarczy dowód osobisty, żeby legalnie korzystać nie tylko z roweru, ale i motoroweru oraz elektrycznych hulajnóg. Spod tego zapisu wyłączone są także dzieci do 10 roku życia, które mogą poruszać się na rowerach i hulajnogach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. A zatem zgodnie z prawem, nowe sankcje dotyczą osób w przedziale wiekowym między 10 a 18 rokiem życia.

Dziś ten zapis, a szczególnie wysokość kary, wydaje się szokująca, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że już niebawem do szkoły ma wejść obowiązkowy przedmiot pod nazwą: „wychowanie komunikacyjne”, który będzie kończył się egzaminem na kartę rowerową.

Nowe stawki mandatów od 1 stycznia 2022 r.

Do tej pory najwyższy możliwy mandat wystawiony przez policjanta wynosił 500 zł. Od 1 stycznia to się jednak zmieni – policjant na drodze będzie mógł ukarać kierowcę grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł i to za jedno przewinienie, czyli aż dziesięciokrotnie wyższą niż dotychczas! Z kolei przy kumulacji kara będzie wynosiła maksymalnie 6 tys. zł. W życie wchodzi także nowy sposób rozliczenia punktów karnych, które będą się zacierały dopiero po co najmniej dwóch latach. To oznacza, że dużo łatwiej będzie stracić nie tylko pieniądze, ale i prawo jazdy.

Nowy taryfikator mandatów 2022. Kary za wybrane wykroczenia
Wykroczenie wysokość mandatu
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h nie mniej niż 800 zł
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu przez prowadzącego pojazd mechaniczny od 500 zł 
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu (przez pieszego) do 500 złotych lub kara nagany
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1500 zł
Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej 1500 zł
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych 1500 zł
Ignorowanie zakazu wyprzedzania nie mniej niż 1000 zł
Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500 zł
Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) nie mniej niż 2500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu nie mniej niż 2500 zł
Objeżdżanie opuszczonych zapór nie mniej niż 2000 zł lub areszt, lub kara ograniczenia wolności
Wjazd na przejazd kolejowy, gdy brak możliwości zjazdu po drugiej stronie nie mniej niż 2000 zł
Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia nie mniej niż 1000 zł
Prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu nie mniej niż 1000 zł
Niewskazanie, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie do 8000 zł

Źródła: brd24.pl, sejm.gov.pl

Ładowanie formularza...