• Zatwierdzono budowę fragmentu drogi ekspresowej S12 Dorochucza — Chełm
  • 22-kilometrowy odcinek będzie kosztować 760 mln zł
  • Trasa ma biec wzdłuż obecnej DK12, głównie po jej północnej stronie
  • Inwestycja ma być gotowa w 2027 r.

Wojewoda Lubelski otrzymał wniosek o zezwolenie na realizację kluczowego odcinka drogi ekspresowej S12 pomiędzy Dorohuczą a Chełmem. Decyzja ta otworzy drogę do rozpoczęcia budowy, która ma na celu stworzenie horyzontalnego uzupełnienia istniejącej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Trasa S12 Dorochucza — Chełm. 22 km z 75 km planowanych

Budowa 75-kilometrowego fragmentu trasy została podzielona na cztery odcinki. Trwa budowa obwodnicy Chełma, a dla odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk, w tym roku złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Z kolei ostatni, 22-kilometorwy fragment Dorochucza — Chełm właśnie otrzymał zezwolenie na budowę.

Planowany początek odcinka znajduje się w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa ma biec wzdłuż obecnej DK12, głównie po jej północnej stronie, przecinając ją w Tytusinie. Ekspresówka ominie od południa Stołpie, gdzie planowane jest utworzenie Miejsc Obsługi Podróżnych. Trasa zakończy się połączeniem z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji wybudowany zostanie most, 14 wiaduktów oraz pięć przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839, prowadzącą do Rejowca Fabrycznego. Inwestycja ma być gotowa w 2027 r.

S12 Dorochucza - Chełm. Mapa Foto: GDDKiA
S12 Dorochucza - Chełm. Mapa

Zadanie realizacji inwestycji powierzono firmie Stecol Corporation, a wartość umowy na zaprojektowanie i budowę tego odcinka wynosi 760 mln zł.

Trasa S12 Dorochucza — Chełm. Przejmie ruch tranzytowy

Droga ekspresowa S12 jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Stanowić będzie kluczowe połączenie, tworzące horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. W przyszłości połączy autostradę A1 w województwie łódzkim, przechodząc przez województwa mazowieckie i lubelskie, z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Tym samym stworzy najkrótsze połączenie centralnej i zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, obsługując także międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa.

Decyzja Wojewody określi granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Dla wykonawcy uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych.

DK12 w okolicy planowanego węzła Siedliszcze Foto: GDDKiA
DK12 w okolicy planowanego węzła Siedliszcze

Trasa S12 Dorochucza — Chełm. Problemy podczas projektowania

Z pierwotnych planów wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy.