Dzięki podpisaniu umowy na projekt i budowę drogi S17 Zamość Wschód — Zamość Południe rozpoczyna się realizacja fragmentu ekspresówki na południe od Zamościa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że w ramach inwestycji powstanie ok. 12,5 km drogi o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasami awaryjnymi. Dodatkowo powstaną obiekty inżynierskie, m.in. most i dziewięć wiaduktów, a także drogi do obsługi ruchu lokalnego.

GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód — Zamość Południe Foto: GDDKiA
GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód — Zamość Południe

Nowy odcinek drogi S17 będzie zaczynał się za węzłem Zamość Wschód, który powstanie w pobliżu miejscowości Jarosławiec na przecięciu z drogą nr 74. Dalej trasa będzie prowadziła na wschód od obecnej drogi nr 17 i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej. GDDKiA przewiduje, że całość prac projektowych i budowlanych, łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zajmie maksymalnie 36 miesięcy (bez uwzględnienia okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Jak informuje GDDKiA, obecnie trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) dla dwóch przetargów dotyczących dwóch kolejnych fragmentów drogi S17. Po jej zakończeniu jeszcze w bieżącym roku planowane jest podpisanie umów na realizację odcinków Zamość Południe — Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski — Hrebenne. Po wybudowaniu wszystkich trzech fragmentów kierowcy zyskają ok. 48 km drogi ekspresowej.

Z kolei już niebawem ma zostać także ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację trzech odcinków drogi S17 pomiędzy Piaskami a Zamościem. Do wybudowania są fragmenty Piaski — Łopiennik, Krasnystaw Północ — Izbica oraz Izbica — Zamość Sitaniec. Łącznie pomiędzy Piaskami za Zamościem do wybudowania jest ok. 67 km drogi ekspresowej, a cała budowa została podzielona na pięć odcinków.