Nowy odcinek trasy ekspresowej S19, która jest elementem międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową, powstanie pomiędzy miejscowościami Lutcza i Domaradz. Na tej trasie powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km. Będzie ona miała op dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ramach inwestycji powstanie także węzeł drogowy Domaradz (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 866) oraz tymczasowy łącznik z DK19 w Lutczy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Via Carpatia - na szlaku powstanie nowy tunel

W ramach budowy powstać mają także obiekty inżynierskie, z których największym wyzwaniem będzie dwukanałowy tunek pod górą Hyb. Ma on mieć ok. 990 m długości. Inne obiekty, które powstaną w ciągu podkarpackiej części Via Carpatia to estakada, trzy mosty i pięć wiaduktów oraz przejście dla średnich zwierząt. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu wraz z Centrum Zarządzania Tunelami, które obsługiwać będzie tunele w ciągu S19 w woj. podkarpackim, oraz dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Via Carpatia - S19 Lutcza - Domaradz Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Via Carpatia - S19 Lutcza - Domaradz

Budowa takich obiektów na planowanej trasie nie będzie należała do najprostszych. Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Karpaty Zewnętrzne zbudowane są głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu. Przechodzi na przemian przez wzniesienia i doliny, w których dominują lasy. Co więcej, specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk.

Via Carpatia S19 Lutcza - Domaradz: otwarto oferty

GDDKiA otworzyło właśnie oferty, które wpłynęły w przetargu na wykonanie odcinka. Jest ich siedem:

  • Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret - 1 351 770 000,00 zł;
  • konsorcjum: PORR i PORR Bau - 1 494 381 572,79 zł;
  • Stecol Corporation - 1 665 128 088,01 zł;
  • konsorcjum: Gülermak i Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt - 1 666 650 000,00 zł;
  • konsorcjum: Mirbud, Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż - 1 746 231 000,00 zł;
  • Nurol İnşaat ve Ticaret - 1 748 353 923,94 zł;
  • konsorcjum: Budimex i Doprastav - 1 746 675 906,01 zł;
  • konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construccion - 2 139 661 614,41 zł.

Złożone oferty będą oceniane pod względem czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelami oraz budynków technicznych (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10 proc.) oraz terminu realizacji kontraktu (10 proc.).