Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy drogi S74, która w przyszłości skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, a mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych na Podkarpaciu.

Przebieg drogi S74 Foto: GDDKiA
Przebieg drogi S74

Wiadomo już, że na terenie miasta powstaną tunele, którymi zostanie poprowadzona cześć nitki drogi S74. Jak tłumaczy kielecki oddział GDDKiA, to m.in. ukłon w stronę postulatów mieszkańców Kielc. Przebiegu ekspresówki zaakceptował już Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a to oznacza, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę, który zaprojektuje i zbuduje kielecki odcinek S74.

Wariant III (tzw. "dwa tunele") zakłada pełne oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego i przeprowadzenie ciągu głównego drogi ekspresowej S74 na przeważającym odcinku na poziomie minus 1, czyli w wykopie.

Odcinek drogi ekspresowej S74 o długości ok. 5 km połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce-Cedzyna. Trasę tę będzie można pokonać tranzytem ciągiem głównym drogi ekspresowej w ok. trzy minuty.

Co ważne, w tym wariancie zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe z uwzględnieniem ruchu pieszego wzdłuż ulic Transportowców, Hubalczyków, Olszewskiego, Zagnańskiej, Klonowej, Marszałkowskiej i Warszawskiej. Nie będą natomiast mieli żadnej styczności z płynnym, niespowalnianym sygnalizacją świetlną ruchem tranzytowym po S74 poprowadzonym pod ciągami wymienionych ulic.

Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad trasą ekspresową, w przeważającej części na dotychczasowym poziomie. Planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Ten dłuższy, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między kieleckimi ulicami Klonową a Warszawską. Na terenie miasta powstanie też wiadukt nad S74 w ciągu ulicy Transportowców i ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego.