Jak informuje Instytut Transportu Samochodowego, w 2019 r. Europejczycy korzystali z numeru alarmowego prawie 150 milionów razy. Z kolei przez ostatnie 11 lat wykonano na "112" ponad 1,5 miliarda takich połączeń. Tylko w 2020 r. 1365 polskich operatorów numeru alarmowego odebrało 21 mln zgłoszeń.

Zobacz też: Awaria na drodze. O tych pięciu rzeczach koniecznie musisz pamiętać

11 lutego Dniem Europejskiego Numeru Alarmowego 112

Obchodzony 11 lutego Europejski Dzień Numeru Alarmowego ma na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat właściwego korzystania ze "112", który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jak wynika ze statystyk, z roku na rok liczba zgłoszeń niezasadnie kierowanych na numer alarmowy spada, co oznacza, że kampanie promujące szeroko pojętą edukację, prowadzoną m.in. przez operatorów numerów alarmowych, przynoszą oczekiwane efekty.

Zobacz też: Trzeci sygnał. Kierowcy usłyszą w radiu ostrzeżenie o karetce, policji czy strażakach?

Kiedy powinniśmy skorzystać z numeru alarmowego 112?

Niestety wciąż nie brakuje niefrasobliwego wykorzystywania numeru 112. Warto zatem przypomnieć, że alarmowy numer 112 wybieramy tylko w uzasadnionych wypadkach, które wymagają interwencji służb ratowniczych, czyli np. w sytuacji:

  • wypadku drogowego,
  •  pożaru, 
  •  obrażeń ciała i silnego krwawienia, 
  •  omdlenia i utraty świadomości, 
  •  porażenia prądem, 
  •  kradzieży, włamania, użycia przemocy, 
  •  rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję, 
  •  zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

Zobacz też: Numer 998 już nie do straży pożarnej. Zmiany jeszcze w tym roku

Jak działa numer alarmowy 112 w Polsce?

Numer alarmowy 112 jest ogólnokrajowym system, na który składa się 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Zgłoszenia z numerów 112 oraz 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych, którzy z kolei przekazują zebrane dane do odpowiednich dyspozytorów z Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.