Osiągnięcie 100 proc. dróg w stanie dobrym graniczy z cudem, a to dlatego, że cykl życia drogi trwa 30 lat bez względu na to, czy nawierzchnią jest asfalt, czy beton. W tym czasie nawierzchnie bitumiczne wymagają wymiany warstw ścieralnych co 12-15 lat, a czasem również warstwę wiążącą (znajdującą się poniżej). Beton natomiast musi mieć wymienione wypełnienia szczelin dylatacyjnych.

Kolejną rzeczą, która przeszkadza w idealnym utrzymaniu wszystkich tras, jest coraz bardziej powiększająca się sieć dróg. W tym samym czasie istniejące trasy powoli się degradują. GDDKiA jednocześnie podaje, że w 2021 r. zanotowano 500 km więcej dróg o dobrej nawierzchni, a kolejne 400 km jest w trakcie remontów lub przebudów.

Raport o stanie nawierzchni dróg w Polsce w 2021 r.
Raport o stanie nawierzchni dróg w Polsce w 2021 r.

Stan nawierzchni z roku na rok coraz lepszy

W ujęciu procentowym pod koniec 2021 r. 60,8 proc. dróg było w stanie dobrym, wobec 59,6 proc. w 2020 r. Nawierzchni w stanie ostrzegawczym było 23,8 proc. (spadek o 0,2 proc.), a w stanie złym 13,5 proc. (spadek o 0,4 proc.). GDDKiA w przypadku odcinków, których stan jest zakwalifikowany jako zły, dąży do ich pilnej naprawy, analizując kolejność, w której można realizować poszczególne inwestycje. Naprawy dróg w stanie ostrzegawczym są z kolei planowane tak, by nie spadły do najniższej klasy stanu technicznego.

Badane jest ponad 18 tys. km dróg

GDDKiA zarządza drogami o długości 17 tys. 844 km. Drogowcy zastrzegają jednak, że odcinki dróg krajowych, znajdujących się w miastach nie są przez nich zarządzane. Jedynie odcinki o klasie S lub A są administrowane przez GDDKiA. Oceniane są też odcinki prowadzone przez akcesjonariuszy odcinków płatnych autostrad A1, A2 i A4. Długość tych dróg wynosi 472 km.

Oczywiście stan drogi to nie tylko komfort poruszania się po niej, ale także jej jakość pod względem bezpieczeństwa. GDDKiA, prowadząc badania, sprawdza jezdnię pod kątem nośności, równości, właściwości przeciwpoślizgowych i stanu powierzchni.

Zebrane dane pozwalają określić:

  • pozostałą trwałość konstrukcji nawierzchni,
  • trwałość pakietu warstw asfaltowych nawierzchni,
  • wstępne informacje dotyczące utraty nośności,
  • równość podłużną,  
  • głębokości kolein,  
  • stan powierzchni,  
  • właściwości przeciwpoślizgowe (współczynnik tarcia).