Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadziła docelową organizację ruchu na przebudowywanym fragmencie drogi krajowej DK91. Po zakończeniu budowy autostrady A1, która śladem dawnej gierkówki prowadzi od Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy, teraz prowadzony jest remont na mocno zniszczonej trasie na południe od Częstochowy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Gierkówka (dawna DK1) bezpieczniejsza i bardziej wytrzymała

Chociaż drogowcy wprowadzili już docelową organizację ruchu na 5-kilometrowym fragmencie DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą, to trwają jeszcze prace wykończeniowe. Te jednak nie powinny już powodować utrudnień w ruchu. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do końca listopada br.

Głównym celem prac przewidzianych na obecnej DK91, a dawnej gierkówce (DK1), jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. W ramach zadania przebudowano m.in. nawierzchnię jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych oraz istniejących chodników. Ponadto wybudowane nowe fragmenty chodników, a także zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych.

DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą, czyli fragment dawnej gierkówki, już po przebudowie Foto: GDDKiA
DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą, czyli fragment dawnej gierkówki, już po przebudowie

"Cicha nawierzchnia" zamiast ekranów akustycznych

Z punktu widzenia kierowców oraz pieszych i mieszkańców, których domy usytuowane są w pobliżu dawnej gierkówki, kluczową zmianą jest także zastosowanie tzw. cichej nawierzchni. Wykonano ją z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw, czyli mieszanki mineralno-asfaltowej o otwartej strukturze (BBTM — beton bitumineuse trés mince) - którą stosuje się do warstw ścieralnych o grubości od ok. 20 do 30 mm.

GDDKiA wyjaśnia, że stosowana w niej mieszanka mineralna (kruszywo) ma nieciągłe uziarnienie i tworzy połączenia "ziarno do ziarna" i charakteryzuje się strukturą półotwartą, odporną na działanie wody i mrozu, ale spójną i szczelną, o zwiększonej szorstkości i zdolnościach redukcji hałasu drogowego. Z badań wynika, że "cicha nawierzchnia" redukuje hałas nawet w granicach 5-6 dB w porównaniu z tradycyjną mieszanką SMA (mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów). Dzięki temu w Polsce nawierzchnie z BBTM są alternatywą np. dla ekranów akustycznych.