• Niespełna 37 proc. wartości wszystkich zebranych składek ubezpieczeniowych przypadło na ubezpieczenia komunikacyjne
  • W 2020 roku wydaliśmy na ubezpieczenia komunikacyjne nieco mniej niż w latach 2018 i 2019
  • Pokrycie jednej szkody z polisy OC kosztowało ubezpieczycieli średnio 8178 zł
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Polski rynek ubezpieczeniowy wciąż należy do tych mniejszych w Europie – poziom tzw. składki przypisanej brutto, czyli jeden z podstawowych mierników wielkości rynku ubezpieczeniowego, wyniósł w Polsce (dane za 2019 rok) 14,2 mld Euro, podczas kiedy np. w Wielkiej Brytanii to 263,6 mld Euro, we Francji 223,7 mld, a w Niemczech 217,4 mld. Euro – mamy po prostu mniej majątku do ubezpieczania.

Ile wydaliśmy na ubezpieczenia komunikacyjne?

W 2020 r. wartość wszystkich zebranych składek ubezpieczeniowych wyniosła w Polsce 63,4 mld zł. Na ubezpieczenia komunikacyjne wydaliśmy w ubiegłym roku 23,4 mld zł. Co ciekawe, było to nieco mniej niż w 2019 i w 2018 r. Większość tej kwoty stanowiły składki na obowiązkowe OC, wszystkie sprzedane w 2020 r. polisy tego typu kosztowały łącznie 14,6 mld zł, na polisy AC wydaliśmy łącznie 8,8 mld zł – reszta to inne związane z komunikacją ubezpieczenia majątkowe, rzeczowe.

Ile ubezpieczyciele wydali na odszkodowania?

Ile z tych 63,4 mld zł pobranych składek ubezpieczyciele musieli wypłacić w formie odszkodowań? Łącznie było to 39,6 mld zł, a z samych tylko ubezpieczeń komunikacyjnych 14,5 mld zł (na 23,4 mld pobranych składek).

Aż 9 mld zł wyniosły odszkodowania z obowiązkowych polis OC komunikacyjnego, a 5,5 mld zł kosztowała likwidacja szkód z polis Autocasco.

Ubezpieczenia OC liczbach

  • 1 mln 78 343: tyle zlikwidowano szkód
  • 4 pojazdy na 100 miały w 2020 r. szkodę
  • 8178 zł : tyle średnio kosztowała likwidacja jednej szkody z OC komunikacyjnego

Ubezpieczenia Autocasco w liczbach

  • 804 006: tyle zlikwidowano szkód z polis AC
  • 11 pojazdów na 100 miało w 2020 r. szkodę
  • 6803 zł: to średni koszt jednej szkody