Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) ruszyła z akcją informacyjną. Ta jest efektem naruszeń stwierdzanych podczas kontroli, a polegających na wykonywaniu przewozu pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności, która przekracza dopuszczalny limit określony w przepisach umowy ADR.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Kierowcy zapominają o limicie ilości przewożonego paliwa

Wbrew temu, co mogą sądzić niektórzy kierowcy, nie ma możliwości przewożenia dowolnej ilości paliwa. ITD przypomina, że pojemność całkowita zbiorników stałych nie powinna przekraczać 1500 l na jednostkę transportową, a w przypadku zbiornika zamocowanego na przyczepie limit pojemności ustalono na 500 l. Mundurowi zwracają uwagę, że ograniczenie obejmuje dodatkowe zbiorniki wykorzystywane np. do zasilania agregatów chłodniczych.

Ograniczenia dotyczące ilości przewożonego paliwa dotyczą również przenośnych zbiorników, np. kanistrów. W tym przypadku limit wynosi 60 l na jednostkę transportową. Z ograniczenia wyłączone są pojazdy służb ratowniczych.

ITD przypomina, że uregulowania zawarte w umowie ADR "nie mają zastosowania do przewozu paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, które jest używane podczas przewozu lub przeznaczone do takiego użycia, w związku z wykonywaniem operacji transportowej". Paliwo to można przewozić w zbiornikach stałych, zgodnych z odpowiednimi przepisami, połączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu, jego dodatkowego wyposażenia lub przeznaczonych do tego celu zbiornikach przenośnych.